Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Mot hädelsebrottet

with one comment

Sedan 1 januari 2010 är som tidigare omtalats på den här bloggen blasfemi (hädelse) ett brott på Irland, straffbart med böter på upp till 25.000€. Blasfemi definieras i lagtexten som publicerande eller yttrande av åsikter som är grovt kränkande eller förolämpande mot saker som hålls för heliga av någon som helst religion, och därigenom avsiktligen orsakar harm bland ett avsevärt antal tillskyndare av den religionen, med några undantag.

Denna medeltida lagtext hör inte hemma i ett modernt samhälle, där rättsapparaten bör skydda människor, inte ideologier. Lagen uppmuntrar till religiös indignation. Islamistiska stater med Pakistan i spetsen har redan hänvisat till den nya irländska lagstiftningen för att argumentera för blasfemilagar på FN-nivå. Det är en skrämmande utveckling, oaktat vilken åsiktsinriktning som propagerar för den. Återigen, människan ska skyddas i lag, inte idéer.

Vi har rätt att behandlas rättvist, och skyldighet att behandla andra rättvist. Blasfemilagar är orättfärdiga därför att de tystar människor. Människor ska ha rätt att uttrycka och höra åsikter om andras idéer och tankevärldar, även om andra finner dessa åsikter och tankar grundlösa eller till och med vettlösa.

I föreningen Atheist Irlands efterföljd publiceras här ett antal blasfemiska uttalanden av bland annat Jesus Kristus, Muhammed, påve Benediktus XVI och andra. Uttalanden som dessa torde vara vid vite förbjudna på Irland.

1. När Jesus Kristus i Matteus 26:64 tillfrågades om han var guds son, svarade han: ”Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Där och då närvarande överstepräst tyckte uppenbarligen att detta konstituerade hädelse, se fortsättningen: Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Han har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni?” De svarade: ”Han förtjänar döden.”

Jesus dömdes senare till döden just för hädelse.

2. I Johannesevangeliets 8 kapitel, vers 44, talar Jesus till judarna om deras gud: ”Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.” Det här är ett av flera bibelställen som kan ge textlig grund för kristen antisemitism. Notera att den första delen av Johannesevangeliets 8 kapitel, där bland annat det kända uttalandet ”den som själv är utan synd ska kasta första stenen” är ett långt senare tillägg i texten, som inte finns med i de tidiga källorna. Kapitlets ursprung är en diskussion mellan Jesus och judarna, där de judar som inte tror på Jesus kallas djävulens avkomma, de försöker stena honom men han flyr och undkommer.

3. Muhammed: ”Må Allah förbanna judarna och de kristna för att byggt sina helgedomar på sina profeters gravar.” Detta citat är tillskrivet Muhammed på dennes dödsbädd, som en varning till muslimerna att inte ta efter denna judars och kristnas sedvänja. Det är en av ett flertal passager i Koranen och i Hadith som kan ge stöd i skrifterna för islamistisk antisemitism (däribland inkluderat Sura 5:60 där Allah förbannade judarna och förvandlade några av dem till apor och svin).

4. Mark Twain beskrev Bibeln på detta sätt i Letters from the Earth, 1909: “Den går också under ett annat namn – Guds ord. För de kristna tror att varje ord i den har dikterats av gud. Den är intresseväckande. Den innehåller ädel poesi; även kloka fabler; en del bloddrypande historia; några goda moraler; ett överflöd av obsceniteter; och långt över tusen lögner… Men notera att när Himmelens och Jordens Herre Gud, Människofadern, drar i krig, så finns inga gränser. Han visar ingen som helst nåd – han, som kallas Nådens Källa. Han slaktar, slaktar, slaktar! Alla människor, alla djur, alla pojkar, alla spädbarn; även alla kvinnor och flickor, undantage de som är orörda. Han gör ej skillnad på skyldig och oskyldig… Vad den vanvettige Fadern begärde var blod och undergång; det hade ingen betydelse vem som tillhandahöll den.”

Twains bok publicerades postumt 1939. Hans dotter Clara var först emot en publicering, men ändrade sig i början av sextiotalet, då hon trodde att den allmänna opinionen blivit mer tolerant mot uttryckandet av faderns idéer. Det var ett halvsekel för Irlands blasfemilag…

5. Tom Lehrer 1963: “Ställ in dig i processionen, kliv in i den lilla biktstolen. Där kommer killen som har religionen att berätta för dig om din synd är äkta. Om så är fallet, var mer försiktig i framtiden, drick vinet och tugga i dig oblaten. Ett, två, tre och mera – dags att transubstantiera!” (Fri översättning)

6. Randy NewmanGod’s Song, 1972: “Och Herren sade: Jag bränner era städer – så blinda ni är. Jag tar era barn ifrån er, och ni kallar er välsignade. Ni måste vara galna som sätter tro till mig. Därför älskar jag mänskligheten.”

7. James KirkupThe Love That Dares to Speak its Name, 1976: “Medan graven preparerades vakade jag över honom. Hans moder och kvinnan från Magdala hade gått för att hämta rent linne för att skyla hans nakenhet. Jag var ensam med honom… Jag lät mina läppar omsluta toppen på den stora kuken, vår frälsnings vapen, vår eviga glädje. Skaftet, ännu dunkande, smort av dödens slutgiltiga utlösning.”

Detta är ett utdrag ur en dikt som ledde till Storbritanniens senaste framgångsrika blasfemiprocess, då Denis Lemon dömdes till villkorligt fängelsestraff efter att dikten publicerats i det numera insomnade magasinet Gay News. 2002 genomfördes en offentlig läsning av dikten på trapporna till St. Martin-in-the-Fields vid Trafalgar Square, en händelse som inte lagfördes. Det brittiska parlamentet upphävde lagen om blasfemibrott och hädelse 2008.

8. Karaktären Matthias, son of Deuteronomy of Gath, i Monty Python’s Life of Brian, 1979: “Hör nu, jag hade ätit en fantastisk middag, och allt jag sa till min fru var att den där hälleflundran var god nog för Jahve.”

Karaktären dömdes i filmen till döden genom stening för hädelse (översteprästen som uttalade domen råkade också stenas till döds, eftersom han också råkade uttala guds namn…).

9. Pastor Ian Paisley MEP till påven i Europaparlamentet, 1988: “Jag fördömer dig såsom Antikrist.”

Paisleys webbplats beskriver Antikrist som “en lögnare, lögnens faders sanne son, från början den ursprunglige lögnaren… han kommer att efterapa Kristus, en djävulsk imitation, Satan transformerad till en ljusets ängel, som kommer att bedra världen.”

10. Conor Cruise O’Brien, 1989: “Under det sistlidna århundradet skrev den arabiske tänkaren Jamal al-Afghani: ‘Varje muslim är sjuk och Koranen är det enda botemedlet.’ Tyvärr förvärras sjukdomen när botemedlet intas.”

11. Frank Zappa, 1989: “Om man vill komma tillsammans i någon exklusiv samling och ha människor älska dig, så visst – men att hänga upp allt detta desperata socialiserande på iden om Moln-Mannen med Den Stora Boken, han som vet om du har varit dum eller snäll – och bryr sig det minsta om det – att hänga upp allt på det, detta, mina vänner, är vår chimpanshjärna i arbete!”

12. Salman Rushdie, 1990: “Tanken på helighet är helt enkelt en av de mest konservativa föreställningarna i någon kultur, eftersom den vill vinnlägga sig om att göra andra tankar – osäkerhet, framåtskridande, förändring – till brott.”

1989 uttalade Ayatolla Khomeini en fatwa, en helig dom som uppmanade alla troende muslimer att döda Rushdie efter hädiska passager i Rushdies roman Satansverserna.

13. Bjork, 1995: “Jag tror inte på religionerna, men om jag måste välja en skulle det vara buddhismen. Den verkar mer rimligt att leva efter den, den ligger närmare människan… Jag har läst om reinkarnation, och buddhisterna säger att vi kommer tillbaka [till jordelivet] som djur och de refererar till dem som lägre stående varelser. Djur är inte lägre stående varelser, de är precis som oss. So I say fuck the Buddhists.”

14. Amanda Donohoe om sin roll i Ken Russells film Lair of the White Worm, 1995: “Att spotta på Kristus var riktigt roligt. Jag kan inte ta emot en manlig gud som har förföljt kvinnlig sexualitet i tidsåldrar, och den förföljelsen pågår ännu idag över hela världen.”

15. George Carlin, 1999: “Religionen har med lätthet den största snick-snack-historia som någonsin berättats. Tänk själv; Religionen har faktiskt övertygat folk att det finns en osynlig man i skyn som ser allt du gör, varje stund på dagen. Den osynlige mannen har en särskild lista med tio saker som han inte vill att du gör. Om du ändå gör någon av de här tio sakerna så har han ett särskilt ställe, fullt av brännande eld och rök och tortyr och kval, och dit kommer han att skicka dig för att lida och brinna och kvävas och skrika och gråta i evigheters evighet till tidens slut! Men han älskar dig. Han älskar dig, och han behöver pengar! Han behöver alltid pengar! Han är allsmäktig, fullkomlig, allvetande, han kan bara av någon anledning inte hantera pengar! Kyrkorna tar in miljarder, de betalar inga skatter, men de behöver alltid lite mer. Snacka om en riktig skitsnack-historia! Holy Shit!

16. Paul Woodfull i rollen som Ding Dong Denny O’Reilly i The Ballad of Jaysus Christ, 2000: “He said me ma’s a virgin and sure no one disagreed, Cause they knew a lad who walks on water’s handy with his feet… Jaysus oh Jaysus, as cool as bleedin’ ice, With all the scrubbers in Israel he could not be enticed, Jaysus oh Jaysus, it’s funny you never rode, Cause it’s you I do be shoutin’ for each time I shoot me load.”

[För knepig för mig att översätta i en handvändning, så jag låter den stå som den var.]

17. Karaktären Jesus Christ i Jerry Springer The Opera, 2003: “Actually, I’m a bit gay.”

Christian Institute försökte 2005 att dra BBC inför rätta för att ha visat Jerry Springer the Opera, men domstolarna vägrade utfärda en stämning mot medieföretaget.

18. Tim Minchin, Ten-foot Cock and a Few Hundred Virgins, 2005: “Så du ska leva vidare i paradiset, med en tio-fotskuk och ett par hundra oskulder, Så du ska offra ditt liv för det grönare gräset på andra sidan, Och när Herren stiger ner med sin skinande domedagsstav kommer han att sparka mitt hedniska arsle.”

19. Richard Dawkins i The God Delusion (”Illusionen om Gud”), 2006: “Det gamla testamentets gud är nog den mest obehagliga figuren i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; en småsint, orättvis, oförlåtande kontrollmaniker; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogyn, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, filicid [förälder som mördar sitt barn, övers.anm.], sjukdomsspridande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, nyckfull och oförsonlig mobbare.”

Den turkiske publicisten Erol Karaaslan åtalades 2007 för brottet förolämpning av troende för att ha publicerat en turkisk översättning av Illusionen om Gud. Han frikändes 2008 men åtalades på nytt 2009. Karaaslan sade i rätten att ”att kritisera religion och trosföreställningar är en rättighet som en del av tanke- och yttrandefriheten.”

20. Påve Benedictus XVI citerar en bysantisk kejsare från 1300-talet, 2006: “Visa mig vad Muhammed bidragit med som var nytt och där ska du finna endast ondska och omänsklighet, såsom hans befallning att med svärdet sprida hans ord.”

Detta uttalande har lett till såväl indignation som fördömande av samma indignation. The Organisation of the Islamic Conference, världens största muslimska sammanslutning, sade att uttalandet var ett ”karaktärsmord på profeten Muhammed”. Malaysias premiärminister sade ”påven får inte ta lätt på vitt spridda harm hans uttalande skapat”. En talesman för Pakistans utrikesminister uttalade att ”den som beskriver religionen islam som intolreant uppmuntrar till våld.” Europakomissionen uttalade att ”oproportionerliga reaktioner som är likvärdiga med att undertrycka yttrandefriheten är oacceptabla.”

21. Christopher Hitchens i God is not Great, 2007: “Det är frågan om huruvida islam är en egen religion överhuvudtaget… Islam vid närmare betraktan är inte mycket mer än en ganska uppenbar och illa upplagd samling av plagiat som lånat från tidigare böcker och traditioner när tillfälle gjort det nödvändigt…  Islam ställer oerhörda krav, anbefaller självutplånande underkastelse eller ‘uppgivelse’ som en levnadsregel av sina tillskyndare, och kräver ära och respekt även från icke troende som en del av paketet. Det finns inget – absolut ingenting – i dess läror som kan ens komma nära att rättfärdiga sådan arrogans och övermod.”

22. PZ Myers om romerska katolska kyrkans nattvardsbröd, 2008: “Du kan inte tro hur många som skriver till mig och insisterar på att de där hemska små kexen (de ser ut som tillplattade bitar av frigolit) bokstavligen är delar av deras gud, och att den allsmäktige varelse som skapade universum faktiskt kan tillfogas allvarlig skada av några tredjeklassens liberala intellektuella vid ett tredjeklassens universitet… Hursomhelst, inspirerad av ett gammalt träsnitt som avbildade judar som knivhögg brödet, kom jag på en enkel sak att göra: jag genomborrade brödet med en rostig spik (jag hoppas Jesus har tagit sina stelkrampssprutor) och slängde det sedan helt enkelt i soporna tillsammans med samma dekorativa saker som finns i soptunnor överallt, som gammal kaffesump och bananskal.”

23. Ian O’Doherty, 2009: “(Om förtal av religionen var olagligt) skulle det vara ett brott om jag sa att tanken på transsubstantiationen är så löjlig att även ett litet barn borde kunna se galenskapen och den totala fysiska omöjligheten i att en bit bröd och litet vin på något vis tar kroppslig form. Det skulle vara ett brott om jag sa att islam är en bakåtsträvand ökenvidskepelse som inte har någon plats i ett modernt, upplyst europa, och dte vore ett brott att påpeka att de judiska bosättarna i Israel som tror att de har en rätt given av gud att ta landet i besittning är, uppriktigt sagt, galna. Alla ovanstående påstående kommer tveklöst att kränka en eller annan.”

24. Kardinal Cormac Murphy-O’Connor, 2009: “Huruvida en person är ateist eller av någon annan åskådning, så är det de facto enligt min åsikt något som inte är helt mänskligt om de utelämnar det transcendenta… vi kallar det Gud… Jag tror att om du utelämnar det är du inte helt och fullt människa.”

Eftersom ateism inte betraktas som en religion skyddar den irländska blasfemilagen inte ateister från smädliga och förolämpande uttalanden om deras fundamentala trossatser. Även om ateister inte heller söker sådant beskydd inkluderas detta uttalande här för att visa på det diskriminerande i en lagstiftning som inte jämställer alla medborgare.

25. Dermot Ahern, irlands justitieminister, presenterar sin hädelselag vid ett sammanträde i irländska parlamentets motsvarighet justitieutskottet, 2009, hänvisande till uttalanden riktade mot honom personligen: ”De är hädiska.” Vice ordförande Pat Rabbitte svarade: ”Givet ministerns självbild kan det mycket väl vara så att vi är hädiska,” på vilket minister Ahern svarade ”viceminister Rabbitte säjer att jag liknar jesusbarnet, så ren som jag är.” Så här har vi en justitieminister som skämtar om att någon hädar mot honom själv vid ett utskottsmöte som tar upp hans egen hädelselag, vilken kunde göra hans eget skämt olagligt.

Till sist, som bonus, Micheal Martin, irlands utrikesminister i opposition mot försök från islamska stater att göra religionsförtal till ett brott på FN-nivå, 2009: ”Vi anser att religionsförtal inte står i samstämmighet med främjande och försvar av mänskliga rättigheter. Det skulle kunna användas för att rättfärdiga egenmäktiga begränsningar i, eller till och med förnekande av, yttrandefriheten. Irland anser yttrandefriheten vara ett nyckelvärde och nedärvt element i manifestationen av tanke- och medvetandefrihet och som sådan komplementär till religions- och trosfrihet”

Endast månader efter att utrikesministern gjort detta uttalande introducerade hans kollega justitieminister Dermot Ahern Irlands nya hädelselag.

Läs gärna mer på organisationen Atheist Irlands webbplats, där den engelska förlagan till dessa texter är hämtade, vilka här presenteras i svensk översättning av blogginnehavaren, Then Swänska Argus.

Annons

Written by Then Swänska Argus

05 januari 2010 den 13:04

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] (Livsåskådning, Religion, Ateism, Humor, George Carlin, Länkar) Med motivering till stycke 15 i föregående blogginlägg på den här bloggen länkas här till ett framträdande av komikern George Carlin (1937-2008), […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: