Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Om…

Then Swänska Argus är en blogg med namnet stulet ifrån Olof von Dalins 1700-talspublikation.

Med bildning och humanism som ledord vill bloggen debattera livsåskådning och kultur och granska politisk och religiös retorik, pseudovetenskap och vidskepelse.

I en antik myt var Io en underskön dotter till Inachos, pelasgernas konung. Överguden Zeus fick syn på henne, och sin vana trogen tog han omedelbart itu med att försöka förföra henne. Io försökte fly, men guden inhöljde henne i dimma och mörker och fullföljde sina avsikter.Hera, Zeus gemål, observerade emellertid mörkret och fattade misstankar. Zeus såg henne komma och försökte klara sig ur predikamentet genom att förvandla flickan till en vit ko, men Hera tvang honom att ge henne det arma djuret, som hon ledde bort och ställde under bevakning av en varelse som kallad Argus. Denne hade den märkliga beskaffenheten att vara försedd med hundra ögon, och sov med bara två i taget; nittioåtta ögon var således alltid öppna.

Zeus observerade händelseutvecklingen från sin himmel och skickade sin son och budbärare Hermes till hjälp. Denne satte sig att spela vaggvisor på sin herdeflöjt för Argus, vars hundra ögon så småningom slöt sig ett efter ett av den rogivande musiken. När han omsider sov, blundandes med alla sina ögon, skyndade sig Hermes att hugga huvudet av Argus och således befria Io, fortfarande i gestalt av en ko.

Hera var dock på sin vakt, och vid uppdagandet av Hermes fritagning skickade hon omedelbart en kreatursbroms att sticka kon. Den stack henne så till den grad att hon satte av i vild flykt genom länder och riken och tog sig också över ett sund som efter henne kallas Kovadet, Bosporos.

Till slut nådde hon Egypten, där hon utmattad sjönk ned vid Nilens strand och uppgav ett hjärtskärande böl, som fick Heras hjärta att vekna. Zeus nedsteg och strök med handen över kons rygg, så att Io återtog mänsklig gestalt. Hon nedkom en tid efter detta med en son som fick heta Epafos vilken enligt den grekiska sagan sedermera blev gud i Egypten under namnet Apis.

Fotnot:
Sedan Argus avlivats av Hermes tog Hera hand om alla ögonen och prydde med dessa påfågelns stjärt.
<script src=”http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js”></script&gt;
<script>
new TWTR.Widget({
version: 2,
type: ‘profile’,
rpp: 4,
interval: 30000,
width: 250,
height: 300,
theme: {
shell: {
background: ‘#333333’,
color: ‘#ffffff’
},
tweets: {
background: ‘#000000’,
color: ‘#ffffff’,
links: ‘#4aed05’
}
},
features: {
scrollbar: false,
loop: false,
live: false,
hashtags: true,
timestamp: true,
avatars: false,
behavior: ‘all’
}
}).render().setUser(‘swanskaargus’).start();
</script>
Annonser

Written by Then Swänska Argus

16 juni 2009 den 11:40

%d bloggare gillar detta: