Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Archive for the ‘Politik’ Category

Ålder och erfarenhet

leave a comment »

Det är inte säkert att vi lär så länge vi lever. Det finns en del av oss där ute som gör sig tämligen immuna mot de nya infallsvinklar och vetskaper som kan leda till förkastade och/eller förnyade insikter och ställningstaganden, det som kan kallas erfarenhet.
Användbar erfarenhet bör inbegripa möjlighet och inte minst förmåga till reflektion över densamma. Därav följer att erfarenheten tänks öka med stigande ålder, och yngre besitta mindre av den. Men alla bär på erfarenheter utifrån sin dittillsvarande livsbana. Även Annie Lööf, 28.
Men den erfarenheten är intet värd, menar Björn Fries. I en knappast knivskarp och saklig twitterkommentar skäller den självutnämnt erfarenhetstyngde – tillika ödmjuke! – Fries Lööf för att vara:

[…] en yngre, mer stylad, o sofistikerad variant på ytlighetens mästare: Maud Olofsson. Tror att det blir katastrof för (c)! #28år

Ålder och eventuell styling, om vilken Fries näppeligen har faktisk kännedom, är alltså kärnan i Fries politiska ”analys” av centerpartiets kommande partiledarval. Senare i twitterflödet trasslar han in sig i att bolla mellan det som ska anses vara avgörande för epitetet ”ytlig”, nämligen att Lööf ändrat åsikt i vissa frågor, och ålder, vilket omöjliggör erfarenhet. Enligt Fries.
Användbar erfarenhet bör präglas av en ständigt pågående reflektion och utvärdering av gamla och nya erfarenheter, att bryta dessa mot varandra, vrida och vända på dem för att stärka det som hänger ihop och kunna förkasta det som inte fungerar.
Om man inte heter Björn Fries, för då ska man födas in i ungdomsförbundet, läras upp där och sedan aldrig göra nya ställningstaganden, och låta erfarenhet vara ett längre ord för ålder.
Annars är man ytlig och förmodligen stylad.
Jag avslutar med Fries egen mest frekvent förekommande twitterdebattfras: Go’natt!
Jag antar att erfarenheten lärt honom att det är en konstruktiv debattmetod.

Annons

Written by Then Swänska Argus

07 september 2011 at 19:59

Publicerat i Debatt, Politik

Tagged with , ,

Mer av samma

leave a comment »

Håkan Juholt

Håkan Juholt

Valberedningen ger Håkan Juholt som kandidat till partiledarposten i Socialdemokraterna. Det torde i praktiken innebära att det blir han, med tanke på att partiet har en av landets starkaste partipiskor. Man gör som ledningen säger, helt enkelt.

Det är alltid mycket lätt att sia i efterhand, men känns inte ”valet” av Juholt som ganska typiskt? Ett stort antal kandidater har figurerat – dock, märk väl, inte i partiets diskussioner, utan i media. Det är viktigt att inte gå ut och tala om att man vill, att inte gå ut och tala om vem man vill ha, att inte gå ut och tala om vem man inte vill ha, och att inte ha några förslag. Den här gången var det några, ytterst få, som vågade göra lite annorlunda än tidigare – och när det till slut kom till kritan försvann både Östros och Damberg! In från vänster kom i stället Juholt, som väl i princip inte figurerat tidigare i de offentliga spekulationerna över huvud taget.

Socialdemokraterna förnekar sig inte, fortsätter i ytterst invanda fotspår.

Written by Then Swänska Argus

11 mars 2011 at 06:29

Publicerat i Politik

Tagged with ,

Åkesson räddningen för Sahlin

leave a comment »

Att SD nu tar sig in i Riksdagen är S:s räddning, efter ett andra katastrofval, då man återigen förlorade omkring fem procentenheter av sitt väljarstöd. En klar och tydlig missnöjesmarkering mot samarbetet med V och med Mona Sahlin som statsministerkandidat. Men i den mediala delen av eftervalsanalysen kan S nu styra medias blickar mot SD och i bullrande brösttoner ropa om kaos. Vilket förmodligen är det som räddar Sahlin kvar som ordförande. Nu kan hon göra uttalanden som att hon ska leda arbetet med att motverka högerpopulismen i riksdagen, något hon underlät att göra i valrörelsen, då ensidigt fokus och dålig analys gav S idén att tala om SD för att möjligen plocka någon procent från M. En grov missbedömning av väljarkårens förtroende för de respektive statsministerkandidaterna. Reinfeldts integritet uppfattas som större än Monas. Genom att ständigt föra SD på tal har partiet givits utrymme i debatten som de annars inte skulle ha fått, och som de nu inte ens behövde fylla själva.
I eftervalsanalysen kan Mona dra en lättnadens suck över att ha SD att rikta det offentliga strålkastarljuset emot. Men S ska passa sig för att dra för stora växlar på detta. Efter att på två val rasat från ett parti strax under egen majoritet till mindre än en procentenhet ner till M fortfarande försöka göra en poäng av att vara ”Riksdagens största parti” är ett genomskinligt och fånigt försök att visa beslutsamhet, men inte självinsikt. Att kräva alliansens avgång efter att de ökat sitt väljarstöd och nu har ett massivt mandatövertag över den rödgröna koalitionen är närmast löjligt. Sverige har styrts av minoritetsregeringar större delen av 1900-talet, de flesta S. Att Reinfeldts regering skulle fällas skulle kräva att S, V och MP gör gemensam sak med SD om att i Riksdagen lägga en misstroendeförklaring mot Regeringen. Är det vad man nu tänker sig, och vad var då alla tvärsäkra uttalanden före valet värda? Anser man sig ha sökt mandat hos väljarna för ett samarbete med SD?

Written by Then Swänska Argus

21 september 2010 at 07:31

Publicerat i Politik

Tagged with , ,

Peter Eriksson öppnar dörren för SD?

leave a comment »

Peter Eriksson är uppenbarligen illa inläst på det politiska system han verkar inom. I det svenska valsystemet avgår inte en regering per automatik efter ett val, utan kan försöka få fortsatt stöd i den nya mandatfördelningen. Det är fullkomligt naturligt att Reinfeldt nu inte upplöser sin regering utan som överlägset största minoritetsblock fortsätter. Eriksson och Wetterstrand är förmodligen fulla av frustration efter en stor valframgång som åts upp av att en samarbetspartner rasade och ett främlingsfientligt populistparti tar plats i riksdagen. Förståeligt.
Eller är det så att Eriksson nu söker stöd av SD för att fälla regeringen och låta det minsta blocket bilda regering? Det är svårt att tolka de båda språkrörens utbrott på valnatten på något annat sätt. Plötsligt verkar det viktigaste ha blivit att angripa och avsätta det regeringsalternativ och den statsministerkandidat som klart fått folkets stöd, och de på förhand givna löftena om att ”till varje pris” inte samtala med SD ser ut att vara tomma ord.

Written by Then Swänska Argus

20 september 2010 at 07:11

Smutsiga valkampanjer med mer eller mindre substans

leave a comment »

Redan i april rapporterades om ett bluffbrev som kommit i omlopp, ett brev med Socialdemokraternas logga och partiledare Mona Sahlin som avsändare. Brevet är en politisk satir skapat av en anonym privatperson, och tar sikte på vissa av Mona Sahlins privata förehavanden, företrädesvis ekonomiska. Det här är inte alls ovanligt, många gör nidbilder och satirer av såväl politiker som andra kända personer, därför blir det en smula skrattretande att höra brösttonerna från ledande socialdemokratiska politiker som exempelvis Ibrahim Baylan: ”Det är den värsta sortens av politisk kampanj som finns. Jag har fruktat att den här valrörelsen kan hamna i sån här smutskastning.” Ibrahim Baylan är partisekreterare för socialdemokraterna, han efterträdde Marita Ulvskog som stod i centrum för den förtalskampanj mot Fredrik Reinfeldt som inför valet 2006 utgick direkt ifrån det socialdemokratiska partihögkvarteret. Ulvskog tyckte då att en polisanmälan var onödig. En inte oviktig skillnad i sammanhanget är att det som uppges i det fejkade Sahlin-brevet faktiskt är sant. Sahlin har gjort sig skyldig till det som beskrivs där. Det var inte, som vänsterpressen och det gigantiska socialdemokratiska mediamaskineriet försökt få eftervärlden att tro ”på grund av två Toblerone” som Sahlin en gång tvingades lämna det politiska rampljuset för en tid. Sahlins martyrstämpel är en ren pr-produkt.

Written by Then Swänska Argus

13 september 2010 at 13:27

Publicerat i Politik

Tagged with , ,

Miljöpartistiska floskler

leave a comment »

I SVT:s utfrågning av Maria Wetterstrand pratas om sjukförsäkringen. 2006, efter 8 år av Socialdemokratiskt styre i samarbete med Miljöpartiet, var 630 000 svenskar sjukskrivna eller förtidspensionerade. På fyra år har den siffran minskat med övar 100 000. Maria Wetterstrand svarar med att dra till med en floskel: ”Folk som är sjuka ska ha sjukersättning”.

En enormt stor anledning till att det ser ut som det gör och att det var tvunget att ta till krafttag i sjukförsäkringsstystemet är att S tidigare, ivrigt påhejade av MP och Maria Wetterstrand, agerade som om den inre linjen snarare var ”Folk som inte är sjuka ska ha sjukersättning, så de inte syns i arbetslöshetsstatistiken”, vilket skapade den hårresande stigningen av antalet sjukskrivna som rådde under S-styret.

Och: det fanns både ett tak och en gräns för sjukförsäkringen då också, det är inget nytt som Alliansen har infört.

Written by Then Swänska Argus

11 september 2010 at 09:37

Publicerat i Politik

Tagged with , , , ,

Sjöröveri i självförsvar?

leave a comment »

Israel försöker nu hävda att man skjutit i självförsvar; efter att med tungt beväpnade kommandosoldater ha bordat civila fartyg på internationellt vatten. Israel måste läras att respektera folkrätten. Oaktat inställning till Israels blockad av Gaza har ingen utom staten vars flagga fartyget seglar under rätt att borda fartyg på internationellt vatten. Det gör bara pirater.

Written by Then Swänska Argus

01 juni 2010 at 07:50

Publicerat i Politik

Tagged with , , ,

Bland kluvna tungor och halvkvädna visor

with 3 comments

RUT och ROT är på tapeten. Det handlar om de två ”husavdragen” för tjänster i hemmen, RUT står för renhållning, underhåll och tvätt och ROT för renovering och tillbyggnad. Oppositionen har nu lämnat besked (och det i sig är lite kors i taket!) om att man efter en eventuell valseger i höst ämnar avskaffa RUT-avdraget. Dock är man på numera sedvanligt politikermanér mycket tyst om när och hur detta avdrag ska avskaffas. För den som tror att det handlar om principer eller ideologier i det stora hela är det nog dags att tänka igen. Avdraget är en utmärkt morot att dingla framför Lars Ohly om han trilskas i någon annan fråga. Socialdemokraterna har fiskat efter väljare i den liberala mittfåran genom att inte ta klar ställning emot avdraget, inte förrän nu vill säga. Miljöpartiets ekonomiska talesman Mikaela Valterson menar att i det här konjunkturläget vill man inte avskaffa avdraget här och nu eftersom det antagligen kommer att påverka arbetsmarknaden negativt. ”Den viktigaste frågan är jobb, och vi vill inte göra något som leder till färre jobb.”

Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros är mera för förenklade slogans, och uttalar ”man bör inte ha såhär dyra förslag som ger väldigt lite jobb”. Konjunkturinstitutets utredning visar på 11 400 jobb i hushållsnära tjänster (och nej, jag tänker inte falla i Maud Olofssons fälla och påstå att det är 11 400 nya jobb, men det är drygt 11 000 jobb) och att avdraget därmed inte längre är en kostnad för staten. Det är alltså inte ett dyrt förslag. Om Thomas Östros tycker 11 000 jobb är väldigt lite (och ja, jag är medveten om att alla dessa jobb inte skulle försvinna om avdraget togs bort, men många av dem) så lät det inte riktigt likadant när knappt 4 000 människor i Trollhättan riskerade att för tillfället förlora sina nuvarande jobb när SAAB stod inför nedläggning.

Från oppositionens håll har hävdats, återigen något inom facket ”slogan-retorik”, att RUT-avdraget är en skattesubvention för de redan besuttna. Statistiska Centralbyrån (SCB) har dock i sin senaste statistik visat att var fjärde konsument av hushållsnära tjänster under 2008 hade en inkomst om mindre än 16 700 kr i månaden. Höginkomsttagarna (med en inkomst på ca 40 000 kr per månad eller högre) var i antal ungefär lika många, och hälften av de som utnyttjat skattesubventionen låg alltså däremellan. Knappast en reform enkom för ”de som bor i Täby, Danderyd och Djursholm”.

Vänsterpartiet vill att stödet ska fördelas och avgöras via kommunerna säger partiledare Lars Ohly.

För oss är det mycket bättre att bygga ut välfärden, det vill säga den kommunala hemtjänsten, den hjälps som man kan få behovsprövad och få tillgång till genom skattefinansiering. Den är mycket viktigare än att man betalar en tjänst som är subventionerad av skattebetalarna. Dessutom får de som betalar mest i skatt mest i avdrag, vilket innebär att de rikaste gynnas av detta avdrag.

Lars Ohly säger dock förvånansvärt lite om varför ROT-avdraget ska vara kvar. Det skiljer i sak inget mellan avdragens upplägg och hur och av vem de kan utnyttjas. Vad som däremot skiljer dem på ett ganska iögonenfallande sätt är att i fallet med RUT-avdragen så är de absolut flesta som jobbar inom den sektorn kvinnor. Lars Ohly menar att subventionering just detta fall är fel, vill man köpa hushållsnära tjänster, äta på restaurang eller gå till frisören ska man vara beredd att betala vad det kostar. Men subventioneringen av den manliga byggnadsindustrin vill Vänsterpartiet inte bara behålla utan till och med bygga ut, och plötsligt verkar det inte lika viktigt att ”betala vad det kostar”! Jag måste undra varför en skattesubvention i en sektor där arbetstagarna till större delen är kvinnor utgör en ”kvinnofälla”, när samma subvention på ett manligt område anses  oomtvistad. Det ska inte vara givet att det är kvinnorna som städar i hemmen och männen som bygger, vare sig det gäller inom familjen eller som hyrda tjänster, men att nedvärdera det jobb som sker inom rut-sektorn kan jag inte se som rätt väg. Vad vinner man på att vissa jobb inte ska anses vara jobb? Och varför ska det så ofta drabba just kvinnodominerade yrken?

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin bekräftar att de tre partierna inte är eniga om hur länge avdraget för hushållsnära tjänster ska vara kvar, men att besked kommer. ”Den diskussionen har vi. Det är ingen stor dramatik i det. Det ska vi självklart lämna besked om i vår budgetmotion. Det ska bort och vi får berätta snart om när”, och nu känner man mera igen retoriken. För mig är det ett positivt ”besked”, det är nämligen långt ifrån säkert att det kommer att ske snart för den händelse oppositionen vinner valet, det är långt mer troligt att det i den här frågan kommer att låta på ett annat sätt efter valet, då det kommer att visa sig ”behöva ta längre tid” eller ”fasas ut i flera steg”.

Läs hela inlägget här »

Written by Then Swänska Argus

03 mars 2010 at 11:56

Publicerat i Politik

Tagged with , , , ,

Öppenheten som hot mot demokratin

leave a comment »

M

M

Under en lång följd av år avgjordes den inbördes namnordningen på partiernas valsedlar till kommun-, riksdags- och landstingsval av partiernas valberedningar och valkommittéer, som framlade förslag vilka sedan röstades igenom av partistämmor eller andra partimöten. Insynen i processen var inte särskilt stor. Allt eftersom intresset för politiskt engagemang i form av aktiv partitillhörighet avtog växte behovet av en mer tansparent process. Miljöpartiet och Moderaterna har till exempel tillämpat provval för att öka det krympande antalet medlemmars känsla av delaktighet i processen. Provvalen avgör inte ordningen på listorna men kan påverka densamma.
Nu har det avslöjats att moderater erbjudit sig att själva betala avgiften för nya medlemmar, givetvis mot en liten gentjänst, och vad skulle kunna passa bättre i sammanhanget än en röst i det stundande provvalet?
Nu kommer avhoppen i en strid ström, de namn som utpekats efter vad som utifrån verkar vara ett ganska gediget arbete av DN:s reportrar lämnar sina uppdrag. Två utredningar har tillsatts. Kommer utredningarnas slutsatser att redovisas offentligt? För mig som lekman visar det inte på någon lösning av problemet att de som angetts som inblandade avgår. Såvitt jag vet skulle de lika gärna kunna vara oskyldiga syndabockar, offrade för att vända offentlighetens ljus bort från det som ligger bakom själva beteendet. Det vore intressant om de som nu avgår klev ut i offentlighetens ljus i stället och berättade vad de har gjort. Vad tyckte de själva om det de höll på med? Jag har lättare att se mitt förtroende för politiker och parti återupprättat eller vidmakthållet av rakryggade människor som står för och motiverar sina handlingar än partier som sluter sig inåt, tillsätter utredningar som skjuts upp och vars resultat inte redovisas, samt uppvisar en massa avhopp som inte kommenteras mer än med det numera standardiserade svaret ”nu går vi vidare”. Men det är de vars förtroende man önskar åtnjuta som har att avgöra när man kan ”gå vidare” efter ett ”svek”, inte den felande parten.

Piratpartiet

Piratpartiet

I en något relaterad fråga har en riksdagskandidat för Piratpartiet har lämnat detsamma sedan det avslöjats att han manipulerat valresultat vid interna omröstningar. Mannen registrerade fiktiva partimedlemmar vid internetomröstningar och röstade själv i deras namn. På mig verkar denne man snarast som en ganska utmärkt representant för partiet, åtminstone om principen ”lev som du lär” ska räknas för någonting. Att allt som går att göra på ”nätet” ska vara ok brukar ju vara en viktig ståndpunkt för Piratpartiet, varför då inte även att fuska sig till interna positioner?

Läs hela inlägget här »

Written by Then Swänska Argus

16 februari 2010 at 08:34

Publicerat i Nyheter, Politik

Tagged with

Mot hädelsebrottet

with one comment

Sedan 1 januari 2010 är som tidigare omtalats på den här bloggen blasfemi (hädelse) ett brott på Irland, straffbart med böter på upp till 25.000€. Blasfemi definieras i lagtexten som publicerande eller yttrande av åsikter som är grovt kränkande eller förolämpande mot saker som hålls för heliga av någon som helst religion, och därigenom avsiktligen orsakar harm bland ett avsevärt antal tillskyndare av den religionen, med några undantag.

Denna medeltida lagtext hör inte hemma i ett modernt samhälle, där rättsapparaten bör skydda människor, inte ideologier. Lagen uppmuntrar till religiös indignation. Islamistiska stater med Pakistan i spetsen har redan hänvisat till den nya irländska lagstiftningen för att argumentera för blasfemilagar på FN-nivå. Det är en skrämmande utveckling, oaktat vilken åsiktsinriktning som propagerar för den. Återigen, människan ska skyddas i lag, inte idéer.

Vi har rätt att behandlas rättvist, och skyldighet att behandla andra rättvist. Blasfemilagar är orättfärdiga därför att de tystar människor. Människor ska ha rätt att uttrycka och höra åsikter om andras idéer och tankevärldar, även om andra finner dessa åsikter och tankar grundlösa eller till och med vettlösa.

I föreningen Atheist Irlands efterföljd publiceras här ett antal blasfemiska uttalanden av bland annat Jesus Kristus, Muhammed, påve Benediktus XVI och andra. Uttalanden som dessa torde vara vid vite förbjudna på Irland.

1. När Jesus Kristus i Matteus 26:64 tillfrågades om han var guds son, svarade han: ”Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Där och då närvarande överstepräst tyckte uppenbarligen att detta konstituerade hädelse, se fortsättningen: Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Han har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni?” De svarade: ”Han förtjänar döden.”

Jesus dömdes senare till döden just för hädelse.

2. I Johannesevangeliets 8 kapitel, vers 44, talar Jesus till judarna om deras gud: ”Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.” Det här är ett av flera bibelställen som kan ge textlig grund för kristen antisemitism. Notera att den första delen av Johannesevangeliets 8 kapitel, där bland annat det kända uttalandet ”den som själv är utan synd ska kasta första stenen” är ett långt senare tillägg i texten, som inte finns med i de tidiga källorna. Kapitlets ursprung är en diskussion mellan Jesus och judarna, där de judar som inte tror på Jesus kallas djävulens avkomma, de försöker stena honom men han flyr och undkommer.

3. Muhammed: ”Må Allah förbanna judarna och de kristna för att byggt sina helgedomar på sina profeters gravar.” Detta citat är tillskrivet Muhammed på dennes dödsbädd, som en varning till muslimerna att inte ta efter denna judars och kristnas sedvänja. Det är en av ett flertal passager i Koranen och i Hadith som kan ge stöd i skrifterna för islamistisk antisemitism (däribland inkluderat Sura 5:60 där Allah förbannade judarna och förvandlade några av dem till apor och svin).

4. Mark Twain beskrev Bibeln på detta sätt i Letters from the Earth, 1909: “Den går också under ett annat namn – Guds ord. För de kristna tror att varje ord i den har dikterats av gud. Den är intresseväckande. Den innehåller ädel poesi; även kloka fabler; en del bloddrypande historia; några goda moraler; ett överflöd av obsceniteter; och långt över tusen lögner… Men notera att när Himmelens och Jordens Herre Gud, Människofadern, drar i krig, så finns inga gränser. Han visar ingen som helst nåd – han, som kallas Nådens Källa. Han slaktar, slaktar, slaktar! Alla människor, alla djur, alla pojkar, alla spädbarn; även alla kvinnor och flickor, undantage de som är orörda. Han gör ej skillnad på skyldig och oskyldig… Vad den vanvettige Fadern begärde var blod och undergång; det hade ingen betydelse vem som tillhandahöll den.”

Twains bok publicerades postumt 1939. Hans dotter Clara var först emot en publicering, men ändrade sig i början av sextiotalet, då hon trodde att den allmänna opinionen blivit mer tolerant mot uttryckandet av faderns idéer. Det var ett halvsekel för Irlands blasfemilag…

5. Tom Lehrer 1963: “Ställ in dig i processionen, kliv in i den lilla biktstolen. Där kommer killen som har religionen att berätta för dig om din synd är äkta. Om så är fallet, var mer försiktig i framtiden, drick vinet och tugga i dig oblaten. Ett, två, tre och mera – dags att transubstantiera!” (Fri översättning)

6. Randy NewmanGod’s Song, 1972: “Och Herren sade: Jag bränner era städer – så blinda ni är. Jag tar era barn ifrån er, och ni kallar er välsignade. Ni måste vara galna som sätter tro till mig. Därför älskar jag mänskligheten.”

7. James KirkupThe Love That Dares to Speak its Name, 1976: “Medan graven preparerades vakade jag över honom. Hans moder och kvinnan från Magdala hade gått för att hämta rent linne för att skyla hans nakenhet. Jag var ensam med honom… Jag lät mina läppar omsluta toppen på den stora kuken, vår frälsnings vapen, vår eviga glädje. Skaftet, ännu dunkande, smort av dödens slutgiltiga utlösning.”

Detta är ett utdrag ur en dikt som ledde till Storbritanniens senaste framgångsrika blasfemiprocess, då Denis Lemon dömdes till villkorligt fängelsestraff efter att dikten publicerats i det numera insomnade magasinet Gay News. 2002 genomfördes en offentlig läsning av dikten på trapporna till St. Martin-in-the-Fields vid Trafalgar Square, en händelse som inte lagfördes. Det brittiska parlamentet upphävde lagen om blasfemibrott och hädelse 2008.

8. Karaktären Matthias, son of Deuteronomy of Gath, i Monty Python’s Life of Brian, 1979: “Hör nu, jag hade ätit en fantastisk middag, och allt jag sa till min fru var att den där hälleflundran var god nog för Jahve.”

Karaktären dömdes i filmen till döden genom stening för hädelse (översteprästen som uttalade domen råkade också stenas till döds, eftersom han också råkade uttala guds namn…).

9. Pastor Ian Paisley MEP till påven i Europaparlamentet, 1988: “Jag fördömer dig såsom Antikrist.”

Paisleys webbplats beskriver Antikrist som “en lögnare, lögnens faders sanne son, från början den ursprunglige lögnaren… han kommer att efterapa Kristus, en djävulsk imitation, Satan transformerad till en ljusets ängel, som kommer att bedra världen.”

10. Conor Cruise O’Brien, 1989: “Under det sistlidna århundradet skrev den arabiske tänkaren Jamal al-Afghani: ‘Varje muslim är sjuk och Koranen är det enda botemedlet.’ Tyvärr förvärras sjukdomen när botemedlet intas.”

11. Frank Zappa, 1989: “Om man vill komma tillsammans i någon exklusiv samling och ha människor älska dig, så visst – men att hänga upp allt detta desperata socialiserande på iden om Moln-Mannen med Den Stora Boken, han som vet om du har varit dum eller snäll – och bryr sig det minsta om det – att hänga upp allt på det, detta, mina vänner, är vår chimpanshjärna i arbete!”

12. Salman Rushdie, 1990: “Tanken på helighet är helt enkelt en av de mest konservativa föreställningarna i någon kultur, eftersom den vill vinnlägga sig om att göra andra tankar – osäkerhet, framåtskridande, förändring – till brott.”

1989 uttalade Ayatolla Khomeini en fatwa, en helig dom som uppmanade alla troende muslimer att döda Rushdie efter hädiska passager i Rushdies roman Satansverserna.

13. Bjork, 1995: “Jag tror inte på religionerna, men om jag måste välja en skulle det vara buddhismen. Den verkar mer rimligt att leva efter den, den ligger närmare människan… Jag har läst om reinkarnation, och buddhisterna säger att vi kommer tillbaka [till jordelivet] som djur och de refererar till dem som lägre stående varelser. Djur är inte lägre stående varelser, de är precis som oss. So I say fuck the Buddhists.”

14. Amanda Donohoe om sin roll i Ken Russells film Lair of the White Worm, 1995: “Att spotta på Kristus var riktigt roligt. Jag kan inte ta emot en manlig gud som har förföljt kvinnlig sexualitet i tidsåldrar, och den förföljelsen pågår ännu idag över hela världen.”

15. George Carlin, 1999: “Religionen har med lätthet den största snick-snack-historia som någonsin berättats. Tänk själv; Religionen har faktiskt övertygat folk att det finns en osynlig man i skyn som ser allt du gör, varje stund på dagen. Den osynlige mannen har en särskild lista med tio saker som han inte vill att du gör. Om du ändå gör någon av de här tio sakerna så har han ett särskilt ställe, fullt av brännande eld och rök och tortyr och kval, och dit kommer han att skicka dig för att lida och brinna och kvävas och skrika och gråta i evigheters evighet till tidens slut! Men han älskar dig. Han älskar dig, och han behöver pengar! Han behöver alltid pengar! Han är allsmäktig, fullkomlig, allvetande, han kan bara av någon anledning inte hantera pengar! Kyrkorna tar in miljarder, de betalar inga skatter, men de behöver alltid lite mer. Snacka om en riktig skitsnack-historia! Holy Shit!

16. Paul Woodfull i rollen som Ding Dong Denny O’Reilly i The Ballad of Jaysus Christ, 2000: “He said me ma’s a virgin and sure no one disagreed, Cause they knew a lad who walks on water’s handy with his feet… Jaysus oh Jaysus, as cool as bleedin’ ice, With all the scrubbers in Israel he could not be enticed, Jaysus oh Jaysus, it’s funny you never rode, Cause it’s you I do be shoutin’ for each time I shoot me load.”

[För knepig för mig att översätta i en handvändning, så jag låter den stå som den var.]

17. Karaktären Jesus Christ i Jerry Springer The Opera, 2003: “Actually, I’m a bit gay.”

Christian Institute försökte 2005 att dra BBC inför rätta för att ha visat Jerry Springer the Opera, men domstolarna vägrade utfärda en stämning mot medieföretaget.

18. Tim Minchin, Ten-foot Cock and a Few Hundred Virgins, 2005: “Så du ska leva vidare i paradiset, med en tio-fotskuk och ett par hundra oskulder, Så du ska offra ditt liv för det grönare gräset på andra sidan, Och när Herren stiger ner med sin skinande domedagsstav kommer han att sparka mitt hedniska arsle.”

19. Richard Dawkins i The God Delusion (”Illusionen om Gud”), 2006: “Det gamla testamentets gud är nog den mest obehagliga figuren i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; en småsint, orättvis, oförlåtande kontrollmaniker; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogyn, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, filicid [förälder som mördar sitt barn, övers.anm.], sjukdomsspridande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, nyckfull och oförsonlig mobbare.”

Den turkiske publicisten Erol Karaaslan åtalades 2007 för brottet förolämpning av troende för att ha publicerat en turkisk översättning av Illusionen om Gud. Han frikändes 2008 men åtalades på nytt 2009. Karaaslan sade i rätten att ”att kritisera religion och trosföreställningar är en rättighet som en del av tanke- och yttrandefriheten.”

20. Påve Benedictus XVI citerar en bysantisk kejsare från 1300-talet, 2006: “Visa mig vad Muhammed bidragit med som var nytt och där ska du finna endast ondska och omänsklighet, såsom hans befallning att med svärdet sprida hans ord.”

Detta uttalande har lett till såväl indignation som fördömande av samma indignation. The Organisation of the Islamic Conference, världens största muslimska sammanslutning, sade att uttalandet var ett ”karaktärsmord på profeten Muhammed”. Malaysias premiärminister sade ”påven får inte ta lätt på vitt spridda harm hans uttalande skapat”. En talesman för Pakistans utrikesminister uttalade att ”den som beskriver religionen islam som intolreant uppmuntrar till våld.” Europakomissionen uttalade att ”oproportionerliga reaktioner som är likvärdiga med att undertrycka yttrandefriheten är oacceptabla.”

21. Christopher Hitchens i God is not Great, 2007: “Det är frågan om huruvida islam är en egen religion överhuvudtaget… Islam vid närmare betraktan är inte mycket mer än en ganska uppenbar och illa upplagd samling av plagiat som lånat från tidigare böcker och traditioner när tillfälle gjort det nödvändigt…  Islam ställer oerhörda krav, anbefaller självutplånande underkastelse eller ‘uppgivelse’ som en levnadsregel av sina tillskyndare, och kräver ära och respekt även från icke troende som en del av paketet. Det finns inget – absolut ingenting – i dess läror som kan ens komma nära att rättfärdiga sådan arrogans och övermod.”

22. PZ Myers om romerska katolska kyrkans nattvardsbröd, 2008: “Du kan inte tro hur många som skriver till mig och insisterar på att de där hemska små kexen (de ser ut som tillplattade bitar av frigolit) bokstavligen är delar av deras gud, och att den allsmäktige varelse som skapade universum faktiskt kan tillfogas allvarlig skada av några tredjeklassens liberala intellektuella vid ett tredjeklassens universitet… Hursomhelst, inspirerad av ett gammalt träsnitt som avbildade judar som knivhögg brödet, kom jag på en enkel sak att göra: jag genomborrade brödet med en rostig spik (jag hoppas Jesus har tagit sina stelkrampssprutor) och slängde det sedan helt enkelt i soporna tillsammans med samma dekorativa saker som finns i soptunnor överallt, som gammal kaffesump och bananskal.”

23. Ian O’Doherty, 2009: “(Om förtal av religionen var olagligt) skulle det vara ett brott om jag sa att tanken på transsubstantiationen är så löjlig att även ett litet barn borde kunna se galenskapen och den totala fysiska omöjligheten i att en bit bröd och litet vin på något vis tar kroppslig form. Det skulle vara ett brott om jag sa att islam är en bakåtsträvand ökenvidskepelse som inte har någon plats i ett modernt, upplyst europa, och dte vore ett brott att påpeka att de judiska bosättarna i Israel som tror att de har en rätt given av gud att ta landet i besittning är, uppriktigt sagt, galna. Alla ovanstående påstående kommer tveklöst att kränka en eller annan.”

24. Kardinal Cormac Murphy-O’Connor, 2009: “Huruvida en person är ateist eller av någon annan åskådning, så är det de facto enligt min åsikt något som inte är helt mänskligt om de utelämnar det transcendenta… vi kallar det Gud… Jag tror att om du utelämnar det är du inte helt och fullt människa.”

Eftersom ateism inte betraktas som en religion skyddar den irländska blasfemilagen inte ateister från smädliga och förolämpande uttalanden om deras fundamentala trossatser. Även om ateister inte heller söker sådant beskydd inkluderas detta uttalande här för att visa på det diskriminerande i en lagstiftning som inte jämställer alla medborgare.

25. Dermot Ahern, irlands justitieminister, presenterar sin hädelselag vid ett sammanträde i irländska parlamentets motsvarighet justitieutskottet, 2009, hänvisande till uttalanden riktade mot honom personligen: ”De är hädiska.” Vice ordförande Pat Rabbitte svarade: ”Givet ministerns självbild kan det mycket väl vara så att vi är hädiska,” på vilket minister Ahern svarade ”viceminister Rabbitte säjer att jag liknar jesusbarnet, så ren som jag är.” Så här har vi en justitieminister som skämtar om att någon hädar mot honom själv vid ett utskottsmöte som tar upp hans egen hädelselag, vilken kunde göra hans eget skämt olagligt.

Till sist, som bonus, Micheal Martin, irlands utrikesminister i opposition mot försök från islamska stater att göra religionsförtal till ett brott på FN-nivå, 2009: ”Vi anser att religionsförtal inte står i samstämmighet med främjande och försvar av mänskliga rättigheter. Det skulle kunna användas för att rättfärdiga egenmäktiga begränsningar i, eller till och med förnekande av, yttrandefriheten. Irland anser yttrandefriheten vara ett nyckelvärde och nedärvt element i manifestationen av tanke- och medvetandefrihet och som sådan komplementär till religions- och trosfrihet”

Endast månader efter att utrikesministern gjort detta uttalande introducerade hans kollega justitieminister Dermot Ahern Irlands nya hädelselag.

Läs gärna mer på organisationen Atheist Irlands webbplats, där den engelska förlagan till dessa texter är hämtade, vilka här presenteras i svensk översättning av blogginnehavaren, Then Swänska Argus.

Written by Then Swänska Argus

05 januari 2010 at 13:04