Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Archive for the ‘Vetenskap’ Category

Dahlqvist valsar sig vilsnare

leave a comment »

Den rätteligen omstridda ”fettdoktorn” Annika Dahlqvist har valsat omkring i media än en gång.
Dahlqvist fick tidigare föreningen Vetenskap och Folkbildnings Förvillarpris. Det är lätt att inse varför. Envar som om ett bantningsrön uttalar ”Det här är sanningen” förtjänar åtminstone mycket starkt mothugg. LCHF förtjänar enligt Dahlqvist och gelikar sanningsstatus på grundval av att motsatta rön är ”livsmedelsindustrins reklam”. När det sedan vid närmare granskning visar sig att de forskningsrapporter LCHF-rörelsen stöder sina påståenden på är till största del beställda av just livsmedelsindustrin, kastar Dahlqvist all den yrkesetik hon väl rimligen som f.d. läkare ska tänkas besitta över bord och menar att man inte ska se till evidensbaserad forskning, utan till utvalda personliga anekdoter.
Det är för sådant man får förvillarpris!

Annons

Written by Then Swänska Argus

30 augusti 2011 at 07:30

Publicerat i Vetenskap

Tagged with ,

Är förekomsten av deiteter motbevisad?

leave a comment »

Det finns nästan inte ord för att beskriva hur intressant denna föreläsning av Lawrence Krauss är. Richard Dawkins introducerar Krauss föreläsning arrangerad av Atheists Alliance International 2009, där han visar hur universum faktiskt kan uppstå ur intet! Därmed tar han udden ur ett av de vanligaste religiösa ”argumenten” i den kosmologiska debatten. Dessutom svarar han på frågan hur Allt kommer att sluta.

Vi människor tenderar tro att allt som händer oss är unikt och betydelsefullt. Det är en stor del av källan ur vilken all världens religioner sprungit.

Written by Then Swänska Argus

10 mars 2011 at 23:26

Tarotmedium misslyckas i tv

leave a comment »


I detta gamla klipp från ”Insider” med Robert Aschberg misslyckas en tarot-dam kapitalt med att pricka in vilka böcker som döljer sig i slutna lådor. Christer Sturmark från Humanisterna erbjöd 100.000 kr om hon prickade 12 rätt av 15. Resultatet, noll rätt, är väl snarare sämre än den slump tarotmediet i fråga inte anser existerar.
Som vanligt kan mediet först i efterhand tala om vad som gör att testet inte lyckas, i det här fallet att hon inte läst böckerna. Hon har fått veta i förväg hur testet ska gå till och vilka böcker som ska ingå, men inte förrän hon misslyckats kan hon identifiera problemet att hon inte läst mer än en av böckerna. Och hon lyckades inte hitta den heller, för den delen, så det är väl frågan hur mycket det hade hjälpt. Poängen är att hon fått veta och godkänt förutsättningarna, och tror sig i efterhand ha rätt att underkänna dem. Och varför går det inte att pricka in böcker om man inte läst dem, men väl att prata med andar man aldrig träffat?
Tyvärr är det så i de flesta fall när det gäller ”det okända” att devisen är ”NOT seeing is believing.” Människans önskan att ”tro på” något, och att vara vänliga människor till lags, är så stark att den stundtals förblindar. Från VoF:s sidor citerar jag följande berättelse:

Randi gjorde en tv-serie med namnet Psychic Investigator, där man undersökte påstådda andemedier. Han var särskilt fascinerad av en man som var övertygad om att mediet var äkta. Randi hade seansen på band och en avskrift.
”Jag förstår inte varför du inte ser att hon är på riktigt,” sade mannen. ”Hon hade ju rätt, och hon visste vad min döda mor hette.”
”Hade hon verkligen så rätt?” frågade Randi.
”Jajamen, hon hade rätt på pricken i allt. Hon sa namnen på alla direkt.”
Randi tog fram avskriften. Det visade sig att mediet sagt 34 namn innan hon fått napp.
Mannen bleknade en smula.
Jamen, hon kunde namnet på min döda mor, och det kan hon bara inte veta.”
”Är du säker på det?”
”Jajamen.”
Randi visade utskriften igen och mannen läste:
”Mediet: Det står en äldre kvinna bakom dig.
Mannen: Åh, det måste vara min döda mor Elisabeth som står där.”
Han läste tyst texten, om och om igen. ”Spelar ingen roll,” sade han till slut. ”Jag är helt övertygad om att hon är ett riktigt medium.”

Written by Then Swänska Argus

18 september 2010 at 10:35

Publicerat i Vetenskap

Tagged with ,

Rosenberg sjunger placebons lov

with one comment

Måhända är det uppmärksamheten kring Shinto-mattan som gjort att alternativmedicinen plötsligt kommit lite i fokus igen, så sent som idag blåser Göran Rosenberg i en kolumn publicerad i DN till kamp mot den evidensbaserade vetenskapen. Tro mig, jag vill inte få det att verka som om jag har något personligen emot Göran Rosenberg, men nu kommer ett mot-inlägg igen! Göran Rosenberg är trots allt en person med mediemakt, han har position och medel att nå ut på bred front, och då får man finna sig i att bli emotsagd.

Kanske är det den senaste tidens stundtals ganska hätska meningsutbyten mellan Göran Rosenberg och Humanisterna, som tog sin upprinnelse i Humanisternas kampanj Gud finns nog inte som gör att Rosenberg verkar mycket störd av begrepp ”evidensbaserad”. Jag antar att han fått det serverat emot sig några gånger. Hittills har det mest handlat om Humanisternas uttalade mening att bygga sin livsåskådning på något som går att se och pröva (evidensbaserat) kontra det religiösa samhällets, ibland företrätt av Göran Rosenbergs, vilja att bygga samhällssystem utifrån vad någon högt uppsatt religiös företrädare påstår att man kan uttolka av tusentals år gamla skrifter att en företeelse som ingen sett fysiskt manifesterad inte ska ha skrivit men väl menat. Men nu byter Rosenberg spår till den så kallade ”alternativmedicinen”.

I en passus i kolumnen nämner Rosenberg en debatt som jag tyvärr inte hängt med i svängarna i, vilket jag beklagar eftersom området egentligen intresserar mig mycket. Det gäller psykologins område, den senaste tidens debattvågor har gått höga om främst den kognitiva beteendeterapin, KBT. Rosenberg anser att det är detta nya som ”gäller” och av medicinare kallas ”evidensbaserat”, kontra den mera opåtagliga psykoanalysen. Jag kan tyvärr inte bedöma om Rosenberg har rätt här, jag hoppas inte det, jag råkar tro på psykoanalysen.

Göran Rosenberg av kolumnen att döma dra en lans för den alternativa medicinen, inte minst den antroposofiska. ”Alternativ medicin” är en vid term, som kan täcka in lite vad som helst. Den mest gemensamma nämnaren är att snart sagt alla behandlingsmetoder och preparat inte har genomgått någon klinisk vetenskaplig prövning. Deras verkan är i den meningen inte evidensbaserad, vilket Göran Rosenberg verkar tycka att de inte behöver vara. Läkarvetenskapen har utvecklats över många tusen år. Många behandlingsmetoder har funnits verkningslösa, i somliga fall rent av skadliga, och bruket av dem har i sinom tid avtagit helt. Länge behandlade man i stort sett vilket tillstånd som helst med åderlåtning, ofta med hjälp av blodiglar. Som behandlingsmetod är det nu som väl är nästan utdött, även om blodiglar fortfarande har viss om än ytterst begränsad medicinsk användning. Örtmedicin har funnits i tusentals år, och låter kanske ”alternativt” idag. Men även den evidensbaserade medicinen erkänner örtmedicinen – de substanser som visade sig ha effekt behölls, utvecklades och blev medicin, konstigare än så är det inte. Homeopatin är bara dryga två hundra år gammal, och bygger på principen ”lika mot lika”, det som orsakar symptom hos en frisk kan användas för att bota samma symptom hos en sjuk. Inte en helt felaktig tanke har det visat sig, särskilt inte när vi vet mer om kroppens immunförsvar. De flesta vaccin fungerar just så att kroppen får en hanterbar dos av det som ska vaccineras mot, så att det egna immunförsvaret får bygga upp antikroppar. Men en basal tanke inom homeopatin är också att uppnå någon slags ”moteffekt” genom att späda ut det verksamma ämnet så mycket som möjligt, ”ju svagare blandning desto starkare effekt”. De flesta homeopatiska preparat är alltså de facto vatten.

Rosenberg skriver

Kravet på evidensbasering […] hotar den antroposofiska medicinen, vars verkan sägs bygga på ett samspel mellan mediciner, terapier och patientens egna resurser – med så vitt man kan se goda resultat, eller åtminstone nöjda patienter. Den specifika verkan av just medicinerna (till stor del homeopatiska preparat) är därmed svår att evidensbasera eftersom den sägs vara beroende av behandlingen som helhet

De enda evidensen som ska behövas för medicinsk effekt, menar Rosengren, är ”så vitt man kan se goda resultat, eller åtminstone nöjda patienter”. Vilket väl är förträffligt. För egentligen, om man behandlar sjukdomstillstånd med vatten och handpåläggning, vad är det värsta som kan hända? 1. Patienten blir bättre. 2. Tillståndet är oförändrat. 3. Patienten blir sämre. Många andra alternativ finns egentligen inte. I det första fallet är allting frid och fröjd! Vad tillfrisknandet än berodde på så är syftet med behandlingen uppnått. I det tredje fallet – guldläge för den behandlande parten; det behövs mer behandling! Funkar åtminstone så länge patienten är vid liv. I det andra fallet har det ju åtminstone inte blivit sämre…

I första delen av sin kolumn förlorar sig Rosenberg i ett långt och för mig lite riskabelt resonemang där det låter som om han faktiskt för fram placebo som en behandlingsmetod – den fungerar ju uppenbarligen! Om Rosenberg verkligen tycker att det är ok att självutnämnda alternativmedicinare ska få sälja vatten och sockerpiller som medicin, bara därför att beprövad erfarenhet, som Rosenberg vurmar för, har påvisat en placeboeffekt, då är han verkligen långt ute och cyklar.

Jag vill komplettera Rosenbergs slutsats: beprövad erfarenhet och evidensbaserad vetenskap visar att beprövad erfarenhet inte allenast fungerar som metod för att skilja det som fungerar från det som inte fungerar.

Written by Then Swänska Argus

24 juli 2009 at 15:55

Kort om homeopatin

leave a comment »

”Men växtmediciner har ju funnits och använts av människor i hundratusentals år, hur kan ni vetenskapsivrare säga att det inte fungerar?” säger alternativmedicinförespråkarna. Visst har det, och sedan har det testats, och det som hade effekt blev – medicin!

Se även komikern Dara O’Briains vidräkning vid alternativmedicinen på YouTube.

Written by Then Swänska Argus

23 juli 2009 at 18:52