Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Posts Tagged ‘Den nya influensan

A(H1N1) sprider sig – till serievärlden!

leave a comment »

Pigletflu

Pigletflu

Annons

Written by Then Swänska Argus

27 februari 2010 at 20:00

Publicerat i Humor

Tagged with , ,

Pesten som kom av sig

leave a comment »

Sverige kan till dags dato (5 januari 2009) uppvisa 2 bekräftade dödsfall i den nya influensan, H1N1, och 1.778 insjuknade (detta enligt webbplatsen svininfluensan.com). Världshälsoorganisationen WHO har klassat den nya influensan som en pandemi, vilket alltså inte säger något om virusets farlighet eller dödlighet, endast om dess spridning. En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

Antalet dödade i trafiken ser ut att ha minskat även under 2009 – 355 döda är den preliminära siffran för 2009 mot 397 år 2008 och 471 år 2007. Siffrorna för år 2009 vad gäller antalet skadade i trafiken är inte klara, men år 2008 skadades 26.645 personer i trafikrelaterade olyckor. Nära 1,2 miljarder kronor satsades på inköp av ett influensavaccin till hela Sveriges befolkning, i syfte att hålla nere antalet dödade och drabbade av influensan, vilket med tanke på de åtminstone i förhållande till trafikrelaterade döds- och skadesiffrorna är att betrakta som lågt.

Min fråga är nu: står satsningen på att minska antalet dödade och skadade i trafiken, i proportion till satsningen på vaccination mot influensan?

Written by Then Swänska Argus

09 januari 2010 at 07:09