Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Posts Tagged ‘Lars Ohly

Bland kluvna tungor och halvkvädna visor

with 3 comments

RUT och ROT är på tapeten. Det handlar om de två ”husavdragen” för tjänster i hemmen, RUT står för renhållning, underhåll och tvätt och ROT för renovering och tillbyggnad. Oppositionen har nu lämnat besked (och det i sig är lite kors i taket!) om att man efter en eventuell valseger i höst ämnar avskaffa RUT-avdraget. Dock är man på numera sedvanligt politikermanér mycket tyst om när och hur detta avdrag ska avskaffas. För den som tror att det handlar om principer eller ideologier i det stora hela är det nog dags att tänka igen. Avdraget är en utmärkt morot att dingla framför Lars Ohly om han trilskas i någon annan fråga. Socialdemokraterna har fiskat efter väljare i den liberala mittfåran genom att inte ta klar ställning emot avdraget, inte förrän nu vill säga. Miljöpartiets ekonomiska talesman Mikaela Valterson menar att i det här konjunkturläget vill man inte avskaffa avdraget här och nu eftersom det antagligen kommer att påverka arbetsmarknaden negativt. ”Den viktigaste frågan är jobb, och vi vill inte göra något som leder till färre jobb.”

Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros är mera för förenklade slogans, och uttalar ”man bör inte ha såhär dyra förslag som ger väldigt lite jobb”. Konjunkturinstitutets utredning visar på 11 400 jobb i hushållsnära tjänster (och nej, jag tänker inte falla i Maud Olofssons fälla och påstå att det är 11 400 nya jobb, men det är drygt 11 000 jobb) och att avdraget därmed inte längre är en kostnad för staten. Det är alltså inte ett dyrt förslag. Om Thomas Östros tycker 11 000 jobb är väldigt lite (och ja, jag är medveten om att alla dessa jobb inte skulle försvinna om avdraget togs bort, men många av dem) så lät det inte riktigt likadant när knappt 4 000 människor i Trollhättan riskerade att för tillfället förlora sina nuvarande jobb när SAAB stod inför nedläggning.

Från oppositionens håll har hävdats, återigen något inom facket ”slogan-retorik”, att RUT-avdraget är en skattesubvention för de redan besuttna. Statistiska Centralbyrån (SCB) har dock i sin senaste statistik visat att var fjärde konsument av hushållsnära tjänster under 2008 hade en inkomst om mindre än 16 700 kr i månaden. Höginkomsttagarna (med en inkomst på ca 40 000 kr per månad eller högre) var i antal ungefär lika många, och hälften av de som utnyttjat skattesubventionen låg alltså däremellan. Knappast en reform enkom för ”de som bor i Täby, Danderyd och Djursholm”.

Vänsterpartiet vill att stödet ska fördelas och avgöras via kommunerna säger partiledare Lars Ohly.

För oss är det mycket bättre att bygga ut välfärden, det vill säga den kommunala hemtjänsten, den hjälps som man kan få behovsprövad och få tillgång till genom skattefinansiering. Den är mycket viktigare än att man betalar en tjänst som är subventionerad av skattebetalarna. Dessutom får de som betalar mest i skatt mest i avdrag, vilket innebär att de rikaste gynnas av detta avdrag.

Lars Ohly säger dock förvånansvärt lite om varför ROT-avdraget ska vara kvar. Det skiljer i sak inget mellan avdragens upplägg och hur och av vem de kan utnyttjas. Vad som däremot skiljer dem på ett ganska iögonenfallande sätt är att i fallet med RUT-avdragen så är de absolut flesta som jobbar inom den sektorn kvinnor. Lars Ohly menar att subventionering just detta fall är fel, vill man köpa hushållsnära tjänster, äta på restaurang eller gå till frisören ska man vara beredd att betala vad det kostar. Men subventioneringen av den manliga byggnadsindustrin vill Vänsterpartiet inte bara behålla utan till och med bygga ut, och plötsligt verkar det inte lika viktigt att ”betala vad det kostar”! Jag måste undra varför en skattesubvention i en sektor där arbetstagarna till större delen är kvinnor utgör en ”kvinnofälla”, när samma subvention på ett manligt område anses  oomtvistad. Det ska inte vara givet att det är kvinnorna som städar i hemmen och männen som bygger, vare sig det gäller inom familjen eller som hyrda tjänster, men att nedvärdera det jobb som sker inom rut-sektorn kan jag inte se som rätt väg. Vad vinner man på att vissa jobb inte ska anses vara jobb? Och varför ska det så ofta drabba just kvinnodominerade yrken?

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin bekräftar att de tre partierna inte är eniga om hur länge avdraget för hushållsnära tjänster ska vara kvar, men att besked kommer. ”Den diskussionen har vi. Det är ingen stor dramatik i det. Det ska vi självklart lämna besked om i vår budgetmotion. Det ska bort och vi får berätta snart om när”, och nu känner man mera igen retoriken. För mig är det ett positivt ”besked”, det är nämligen långt ifrån säkert att det kommer att ske snart för den händelse oppositionen vinner valet, det är långt mer troligt att det i den här frågan kommer att låta på ett annat sätt efter valet, då det kommer att visa sig ”behöva ta längre tid” eller ”fasas ut i flera steg”.

Läs hela inlägget här »

Annons

Written by Then Swänska Argus

03 mars 2010 at 11:56

Publicerat i Politik

Tagged with , , , ,