Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Posts Tagged ‘Politik

Sjöröveri i självförsvar?

leave a comment »

Israel försöker nu hävda att man skjutit i självförsvar; efter att med tungt beväpnade kommandosoldater ha bordat civila fartyg på internationellt vatten. Israel måste läras att respektera folkrätten. Oaktat inställning till Israels blockad av Gaza har ingen utom staten vars flagga fartyget seglar under rätt att borda fartyg på internationellt vatten. Det gör bara pirater.

Written by Then Swänska Argus

01 juni 2010 at 07:50

Publicerat i Politik

Tagged with , , ,

Allt ska vara gratis – om det inte är mitt!

with 2 comments

Piratpartisterna visar upp sin unkna dubbelmoral i all sin prydno – igen. Pirat kräver Ung Pirat på upphovsrättspengar – IDG.se. Tobias Björkegren, tidigare sekreterare i Ung Pirat, vill ha ersättning av partiet för att hans bilder utan tillstånd använts i  en reklamskrift. Han kräver ersättning enligt Svenska Fotografers Förbunds tariffer, med ett 50-procentigt tillägg för att bilderna använts olovligen. Vad hände nu med ”informationen som vill vara fri”? – ”Jaja, bara jag själv få ta andras produkter utan att betala för dem, men det kan ju inte gälla alla naturligtvis. Det är ju MINA grejer!”

Written by Then Swänska Argus

15 april 2010 at 20:51

Publicerat i Nyheter

Tagged with , ,

Oförglömliga ögonblick i journalistikens historia

leave a comment »

Journalisten Janne Josefssons valstugereportage briserade som en mindre bomb i valrörelsen 2002, och man kan ha olika åsikter om vad det visade, hur det vinklades och hur det genomfördes, men ett klassiskt ögonblick är när den socialdemokratiske politikern Ingmar Hultin från Kristinehamn ”off the record” uttalar att det största hotet mot samhället idag kommer ifrån muslimerna, och konfronterad med bild- och ljudupptagning av själva uttalandet slår ifrån sig med ”Det där är inte jag”. Ett av de få ögonblick i Josefssons karrär, tror jag, när till och med han tillfälligt bragtes ur fattning. En obetalbar syn. Och tyvärr en mycket dyster bild av oärlighet och feghet.

Written by Then Swänska Argus

11 mars 2010 at 09:34

Publicerat i Samhälle

Tagged with , ,

Ont om idéer, MP?

leave a comment »

Miljöpartiet har, eller borde ha, en smula huvudbry efter den senaste tidens kaos i kollektivtrafiken. Man har länge varit närmast rabiata motståndare till biltrafik, och ständigt pläderat för kollektiva lösningar. Men det blev märkligt tyst när nästan hela stockholms spårbundna trafik ställdes in under några dagar. Kanske för att man faktiskt inte satt på vare sig svar på eller argument för hur stockholmarna skulle kunna förlita sig på kollektiva färdmedel för att ta sig till jobbet. Men nu anser man sig tydligen ha slagit sina ”kloka” huvuden samman och kommit upp med – spärrarna! Det är spärrarnas fel att trafiken inte går! Yvonne Blombäck (mp), ledamot i SL:s styrelse säger: ”Jag skulle vilja säga att de höga kostnaderna som man lägger på spärrarna är en orsak till trafikkaoset. Det har aldrig inträffat att man har ställt in nästan hela spårtrafiken.” Kostnaderna för SL:s nya – och helt idiotiskt konstruerade, det håller jag gärna med om – spärrar är förvisso mycket höga, men kopplingen till snökaoset är alltför långsökt till och med för att vara miljöpartistisk. ”Jag vill hylla alla tuffa resenärer i kollektivtrafiken som kämpar för att ta sig fram och klara vardagen” fortsätter Blombäck. Mer verkstad och mindre snack, Yvonne!

Parentes: såvitt känt hade exempelvis vare sig kanadensiska eller transsibiriska järnvägarna något större kaos. Där är det både kallare och snöigare än här.

Written by Then Swänska Argus

06 mars 2010 at 06:00

Publicerat i Samhälle

Tagged with , ,

Svar till ”Ett öga rött”

leave a comment »

På bloggen ”Ett hjärta rött” gör Ilsemarie ett inlägg i debatten om rut-avdraget. Fredrik Reinfeldt har uppträtt Rapport och talat om ”förbjudna jobb”.

Enligt bloggaren gör media ”en stor nyhet” (bloggarens egen värdering) av att S-toppar valt att utnyttja avdragsmöjligheten för hustjänster. ”Varför skulle just S-toppar inte följa de regler som finns?” En berättigad fråga, men det är inte långsökt att ta in i bilden att alla avdrag är en möjlighet, inte ett tvång! Du har rätt att begära avdrag för i princip vad som helst (men det är inte säkert att de går igenom om de inte stämmer med lagarna), men du har lika stor rätt att avstå. Om man är företrädare för ett parti som säger sig stå för avskaffandet av ett avdrag, och man dessutom är just en sådan höginkomsttagare som man vill göra stor affär av inte behöver avdraget, då kanske man faktiskt bör fundera över om man inte borde leva som man lär, trots att man har rätt att göra ett visst avdrag. Många av de aktuella politikerna har dessutom utnyttjat avdraget före de nya reglernas införande, när det fortfarande krävdes en mycket aktiv insats för att få del av avdraget. Och detta lever som man lär gäller alla, inte bara s-v-mp-politiker. ”Varför inte göra samma granskning av moderata och borgerliga toppolitiker? De som själva har lagt förslaget och röstat fram det – till skillnad från socialdemokraterna. Där skulle man verkligen kunna tala om att sko sig själv.” Den meningen förstår jag inte riktigt. Om man granskar allianspolitikers deklarationer och kommer fram till att de har gjort ett lagligt avdrag för en tjänst som alliansen har infört, vad är problemet med det? Att man lever som man lär?

Ja, många som nyttjar husavdragen är höginkomsttagare. Samma avdragsmöjlighet finns för låginkomsttagare. Det är mycket möjligt att de behöver prioritera annorlunda och därför utnyttjar hustjänsterna i mindre omfattning. Det är inte så konstigt. Att säga att husavdragen därmed ”gynnar” höginkomsttagare är en språklig glidning som jag inte kan omfatta. Ja, de kommer även höginkomsttagare till del och det är höginkomsttagare som visst skulle kunna betala för de här tjänsterna även utan avdrag, men om det är någon som gynnas så måste det vara de som nu kan jobba i en bransch som varit överfull av svartjobb. Kan man bara få vänstern att sluta chickanera alla som jobbar i någon annans hushåll så behöver man inte längre heller skämmas för sitt jobb (minns att i vänsterns ögon så har den manliga byggbranschen fina jobb – rot-avdraget ska inte avskaffas i första hand – men den kvinnodominerade ”rut-branschen” är dåliga jobb som man bör hålla sig för fin för att ha). Jag tror det är de här tankegångarna Reinfelt är inne på när han talar om ”förbjudna arbeten”.

RUT-avdraget är dessutom enligt Konjunkturinstituten heller inte längre en kostnad för statskassan, så där föll det argumentet.

Till sist; från vänstern kliver alltsomoftast gärna in någon som tycker att ”pengarna borde gå till något annat”, till exempel hemtjänsten, och menar i princip ”anställ alla arbetslösa i offentlig sektor”. Jag tycker tanken i princip är riktig; det finns oerhörda mängder jobb som behöver göras, varför inte låta staten ta ansvar både för att jobben utförs och att människor får lön. Men, vänstern har haft makten i många många många år, och det har inte hänt ett sk*t på den kanten, snarare tvärtom, den faktiska arbetslösheten har ökat, det enda man lyckats åstadkomma är en massa mer eller mindre idiotiska – förvisso fantasifulla, skall erkännas – ”arbetsmarknadsåtgärder” för att bättra på statistiken.

Written by Then Swänska Argus

04 mars 2010 at 15:06

Publicerat i Debatt

Tagged with , , , ,

Bland kluvna tungor och halvkvädna visor

with 3 comments

RUT och ROT är på tapeten. Det handlar om de två ”husavdragen” för tjänster i hemmen, RUT står för renhållning, underhåll och tvätt och ROT för renovering och tillbyggnad. Oppositionen har nu lämnat besked (och det i sig är lite kors i taket!) om att man efter en eventuell valseger i höst ämnar avskaffa RUT-avdraget. Dock är man på numera sedvanligt politikermanér mycket tyst om när och hur detta avdrag ska avskaffas. För den som tror att det handlar om principer eller ideologier i det stora hela är det nog dags att tänka igen. Avdraget är en utmärkt morot att dingla framför Lars Ohly om han trilskas i någon annan fråga. Socialdemokraterna har fiskat efter väljare i den liberala mittfåran genom att inte ta klar ställning emot avdraget, inte förrän nu vill säga. Miljöpartiets ekonomiska talesman Mikaela Valterson menar att i det här konjunkturläget vill man inte avskaffa avdraget här och nu eftersom det antagligen kommer att påverka arbetsmarknaden negativt. ”Den viktigaste frågan är jobb, och vi vill inte göra något som leder till färre jobb.”

Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros är mera för förenklade slogans, och uttalar ”man bör inte ha såhär dyra förslag som ger väldigt lite jobb”. Konjunkturinstitutets utredning visar på 11 400 jobb i hushållsnära tjänster (och nej, jag tänker inte falla i Maud Olofssons fälla och påstå att det är 11 400 nya jobb, men det är drygt 11 000 jobb) och att avdraget därmed inte längre är en kostnad för staten. Det är alltså inte ett dyrt förslag. Om Thomas Östros tycker 11 000 jobb är väldigt lite (och ja, jag är medveten om att alla dessa jobb inte skulle försvinna om avdraget togs bort, men många av dem) så lät det inte riktigt likadant när knappt 4 000 människor i Trollhättan riskerade att för tillfället förlora sina nuvarande jobb när SAAB stod inför nedläggning.

Från oppositionens håll har hävdats, återigen något inom facket ”slogan-retorik”, att RUT-avdraget är en skattesubvention för de redan besuttna. Statistiska Centralbyrån (SCB) har dock i sin senaste statistik visat att var fjärde konsument av hushållsnära tjänster under 2008 hade en inkomst om mindre än 16 700 kr i månaden. Höginkomsttagarna (med en inkomst på ca 40 000 kr per månad eller högre) var i antal ungefär lika många, och hälften av de som utnyttjat skattesubventionen låg alltså däremellan. Knappast en reform enkom för ”de som bor i Täby, Danderyd och Djursholm”.

Vänsterpartiet vill att stödet ska fördelas och avgöras via kommunerna säger partiledare Lars Ohly.

För oss är det mycket bättre att bygga ut välfärden, det vill säga den kommunala hemtjänsten, den hjälps som man kan få behovsprövad och få tillgång till genom skattefinansiering. Den är mycket viktigare än att man betalar en tjänst som är subventionerad av skattebetalarna. Dessutom får de som betalar mest i skatt mest i avdrag, vilket innebär att de rikaste gynnas av detta avdrag.

Lars Ohly säger dock förvånansvärt lite om varför ROT-avdraget ska vara kvar. Det skiljer i sak inget mellan avdragens upplägg och hur och av vem de kan utnyttjas. Vad som däremot skiljer dem på ett ganska iögonenfallande sätt är att i fallet med RUT-avdragen så är de absolut flesta som jobbar inom den sektorn kvinnor. Lars Ohly menar att subventionering just detta fall är fel, vill man köpa hushållsnära tjänster, äta på restaurang eller gå till frisören ska man vara beredd att betala vad det kostar. Men subventioneringen av den manliga byggnadsindustrin vill Vänsterpartiet inte bara behålla utan till och med bygga ut, och plötsligt verkar det inte lika viktigt att ”betala vad det kostar”! Jag måste undra varför en skattesubvention i en sektor där arbetstagarna till större delen är kvinnor utgör en ”kvinnofälla”, när samma subvention på ett manligt område anses  oomtvistad. Det ska inte vara givet att det är kvinnorna som städar i hemmen och männen som bygger, vare sig det gäller inom familjen eller som hyrda tjänster, men att nedvärdera det jobb som sker inom rut-sektorn kan jag inte se som rätt väg. Vad vinner man på att vissa jobb inte ska anses vara jobb? Och varför ska det så ofta drabba just kvinnodominerade yrken?

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin bekräftar att de tre partierna inte är eniga om hur länge avdraget för hushållsnära tjänster ska vara kvar, men att besked kommer. ”Den diskussionen har vi. Det är ingen stor dramatik i det. Det ska vi självklart lämna besked om i vår budgetmotion. Det ska bort och vi får berätta snart om när”, och nu känner man mera igen retoriken. För mig är det ett positivt ”besked”, det är nämligen långt ifrån säkert att det kommer att ske snart för den händelse oppositionen vinner valet, det är långt mer troligt att det i den här frågan kommer att låta på ett annat sätt efter valet, då det kommer att visa sig ”behöva ta längre tid” eller ”fasas ut i flera steg”.

Läs hela inlägget här »

Written by Then Swänska Argus

03 mars 2010 at 11:56

Publicerat i Politik

Tagged with , , , ,

Alla står vi nakna inför lagen?

leave a comment »

I efterdyningarna efter juldagens stoppade terrorattentat i Detroit diskuteras nu ytterligare för resande försvårande så kallade säkerhetsåtgärder främst på världens flygplatser. Man diskuterar inom EU bland annat kroppsavläsningsapparut, eller den mer mediaanpassade omskrivningen ”nakenscannrar”. Tyskland, Spanien och även Sveriges regering är tveksamma med hänvisning till den numera i snart sagt alla upptänkliga sammanhang omtalade personliga integriteten, men Italien planerar att installera kroppsavläsarutrustning på flygplatserna bland annat i Rom och Milano. EU-kommissionen har köpt in ett flertal utrustningar, men de har aldrig kommit till användning. Den så kallade terrorbekämpningen får nog börja se sig om efter nya metoder, som till exempel att skapa en värld där orsakerna till terrorbrotten kan undanröjas; med färre motsättningar, svek och otrygghet i världen finns inget behov av att utöva terror mot sin granne.

Men det är svårt med säkerhet, man kan ha en viss förståelse för flygplatspersonalens svåra situation också. Se följande film om hur lätt det kan vara att missa även det uppenbara.

Written by Then Swänska Argus

10 januari 2010 at 07:19

Publicerat i Samhälle

Tagged with , , ,