Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Posts Tagged ‘Politik

Självklart att föräldrar har ansvar för sina barn

with one comment

Det är för mig fullkomligt självklart att föräldrar bär ansvar för sina barn, även ekonomiskt, tills de uppnått myndig ålder. Justitieminister Beatrice Ask har nu kommit med ett förslag, ett förslag som jag i min enfald trodde redan var verklighet. Förslaget går ut på att föräldrar skall hållas ekonomiskt ansvariga för sina barns skadegörelse, upp till ett belopp som motsvarar en femtedel av prisbasbeloppet, i dagsläget omkring 8.000 kronor.

Jag tycker att förslaget är fullkomligt naturligt, men får inte göras ensidigt. Barn och ungdomar behöver läras att i betydligt högre grad än idag ta ansvar för sina egna handlingar och dess konsekvenser. Ansvar ska utkrävas efter förmåga, och eftersom barns och ungdomars ekonomiska förmåga är ytterst begränsad är det naturligt att det ekonomiska ansvaret avkrävs deras föräldrar. Föräldrar har väl dessutom fortfarande försörjningsplikt för sina barn?

Thomas Bodström, den obegriplige socialdemokratiske före detta justitieministern och arkitekten bakom övervakningssamhället, ser något oerhört konstigt i detta, men förmodligen är det inte konstigare än en dunkel utsikt att plocka politiska poäng; han låtsas omhulda den ensamstående mamman med utsatta barn. Ja, Bodström, visst är 8.000 kr mer för henne än för dig, Beatrice Ask och kanske mig, men det fråntar inte vare sig mamman eller pappan, för det bör finnas en sådan bakom de flesta barn, från ansvaret för sina barn. Barn får den allt överskuggande delen av sina värderingar med sig från sin uppväxtmiljö, och om föräldrarna inte har kunnat ge sina barn sunda värderingar får de nog allt acceptera konsekvenserna också. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, säger: Vi behöver olika sätt att förstärka föräldrars både möjligheter och skyldigheter att ta mer ansvar för sina barn. Vi vet från forskningen att föräldratillsynen är det avgörande för att förhindra brottslighet bland ungdomar.

Jag tror inte att det här förslaget kommer att slå hårdast mot de utsatta ensamma mammorna i förorten; jag tror det kommer att slå hårdast mot de stackars förbisedda barnen till rika föräldrar som plockar fram plånboken och betalar sig fram genom livet, och tror att detta hjälper deras åsidosatta avkomma.

[SvD1] [DN1]

Written by Then Swänska Argus

06 oktober 2009 at 08:45

Publicerat i Politik, Samhälle

Tagged with ,

Sanningen om Sahlin

with one comment

Mona Sahlin

Mona Sahlin

Förtroendet för Mona Sahlin som framtida statsminister är rekordlågt, rapporteras i olika opinionsundersökningar, bland annat i DN, SVT och i Svenska Dagbladet. Mig förvånar det inte särskilt, jag har aldrig haft något vidare förtroende för smilfinken Sahlin med sin fejkade förortsdialekt och påklistrade ”vanligt-folk-idiom”. Hon talar inte så vanligt folk förstår, hon talar som en som tror att vanligt folk är idioter.

Jag önskar jag kunde säga att jag dock är förvånad över att Sahlin alls är tillbaka i politiken, men med den tradition främst vänsterblocket följer är det inte särskilt konstigt. Men jag förundras storligen över att det fortfarande i folkmun här och där kan heta att ”tänk att hon kunde bli tvingad att avgå på grund av två Toblerone”! Saken hade inget som helst med Toblerone att göra, det var ett rent retoriskt grepp av Sahlin i förödelsens stund, som visade sig vara ett av de mest extrema verbala lyckokast som förekommit i journalistisk historia.

1995 var Sahlin vice statsminister och hade tackat ja till att efterträda Ingvar Carlsson som partiordförande. En journalist på Expressen hade fått nys om att det kreditkort Sahlin disponerade som statsråd använts för en privat utgift, men hittade ingen story i det hela. Det unga, ”naturliga” politiska stjärnskottet Sahlin var vid den här tiden något av en kelgris i den svårt vänsteranstuckna journalistkåren, och det skulle till mycket eftertanke innan man gav sig på en story som kunde rucka på en sådan gestalts mediala hjältegloria. Journalisten fortsatte dock att luska, och beslöt sig för att sätta in en stöt mot en nytillträdd pressekreterare, vilken råkade avslöja att Sahlins privata nyttjande av statsrådskortet inte varit en engångsföreteelse. Nu fanns det plötsligt lite mer substans i historien! På en direkt fråga återkom Sahlin senare, via sin pressekreterare inte med ett svar utan med ett uttalande. Hon hade vid ett (1) tillfälle råkat ta fel kort vid ett privat inköp i en klädaffär. Utlägget hade reglerats. Kontoutdrag begärdes fram, och det visade sig att det för  den undersökta perioden alls inte handlade om ett tillfälle, utan ett flertal, och att det dessutom handlade om kontantuttag i Bankomat. Att ta fel kort i en affär kan mycket väl hända, men att ta fel kort men ändå råka slå in rätt kod i en Bankomat, det låter betydligt mera otroligt.

Toblerone

Toblerone

Sahlin fastnade till slut i sina egna lögner, och den 13 oktober 1995 sammanfattade Aftonbladet Sahlinaffären på följande sätt: Under en period om elva månader har vice statsminister Mona Sahlin lånat sammanlagt 25 229 kronor av Regeringskansliet. Lånen har inte beviljats av arbetsgivaren utan administrerats av Sahlin själv via plastkortet Eurocard. Kortet ska enligt gällande regler inte användas för privat bruk. (Det visade sig senare att de privata utgifterna uppgick till ett belopp om 53 174 kr för bland annat hyrda bilar, kontantuttag och varuinköp. Bland de sista då alltså de två Toblerone som blivit affärens eftermäle.) Ett par dagar senare tog Mona Sahlin ”time-out”, vilket innebär att hon på statskassans bekostnad flög med sin familj, två säpovakter och sin assistent med sig på semester till ett femstjärning hotell på Mauritius, alltmedan en förundersökning gällande trolöshet mot huvudman alternativt behörighetsmissbruk och bedrägeri inleddes av chefsåklagare Jan Danielsson. Denna förundersökning kom sedan märkligt nog att läggas ner, trots att behörighetsmissbruket är flagrant. Sahlin hade enligt egen uppgift beviljat sig själv ett ”förskott på lönen”, något som ingen annan kan göra, och som framförallt inte kan beviljas av arbetstagaren själv. Sahlin hade snarare beviljat sig själv räntefria lån på statskassans, det vill säga allas vår bekostnad.

Att denna affärs verkliga bakgrund kan vara så totalt bortglömd, och Sahlin i vissa kretsar fortfarande kan refereras till den ”stackars” politiker, ”mamma och kvinna är hon också”, som fick avgå ”på grund av två Toblerone” framstår för mig som obegripligt.

Läs hela inlägget här »

Written by Then Swänska Argus

01 oktober 2009 at 21:25

Självrättfärdigande ombud

leave a comment »

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har hittat diskriminering i Arbetsförmedlingens ”starta-eget-bidrag”. Detta betalas inte ut till personer under 25 år, vilket DO anser kunna utgöra någon form av åldersdiskriminering. Jag kan inte se hur det skulle kunna stämma med lagstiftningen, eftersom den juridiska definitionen mig veterligt talar om diskriminering utifrån negativ särbehandling av en individ, utan saklig grund och baserad på personens könstillhörighet, etniska tillhörighet, trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder. Ingenting om ålder såvitt jag kan se, och en åldersgräns kan svårligen vara diskriminerande, det finns åldersgränser i många mer eller mindre underliga sammanhang. Däremot kan man med fog anse att just den här åldersgränsen är mer eller mindre lämplig och motiverad.

Ombudsmän, liksom många som företräder specifika grupper, löper stor risk att bli självberättigade. Om du har ett jobb som går ut på att exempelvis hitta diskriminering, hur går det med ditt jobb om du gör det så bra, och samhället utvecklas i en riktning så att du inte behövs? Det är klart att en ombudsman (jag talar om funktionen nu, inte personen) lätt tappar ett litet ord i sin uppgift: att (exempelvis) hitta eventuell diskriminering. Tar man samma ansvar för att våga säga ”det här är inte diskriminering”?

I SVT-programmet Debatt häromveckan framträdde Jonathan Leman från Svenska Kommittén mot Antisemitism. Tyvärr har både historien och samtiden visat att det föreligger behov av det arbete kommittén gör. Men som nu senast i Debatt, så finns risken att man ger intryck av att försöka hitta saker där de inte finns. Debatten var föranledd av Aftonbladets kultursidesdebatt om misstänkt organhandel i Palestina. Det kanske hade varit bra om den debatten hade fått handla om huruvida det här är en vettig artikel att skriva eller inte, om bakomliggande fakta håller för granskning, om teserna överhuvudtaget är möjligt. Dessutom är det kanske så att det motverkar sina egna syften: om frågan hade diskuterats utifrån om det här är en bra artikel som driver en plausibel tes, så hade kanske motsatsen bevisats och artikeln visat sig vara felaktig/dålig/omotiverad eller dylikt, och den hade kunnat försvinna i historiens dunkel som ett journalistiskt bottennapp, om den nu var det. Nu riskerar det i stället att se ut som om man vill tysta ner en debatt, och i ett i huvudsak fritt och öppet samhälle är det ingen bra väg att välja. Många har försökt, och misslyckats.

Utan att vare sig gå in på person eller sak, är det återigen svårt att se, både utifrån och skulle jag tro även för den självrannsakande inifrån, var uppdraget går över i självrättfärdigande. Om man jobbar i en kommitté eller som ombud för ett intresse, och man inte hittar något – vad är man då till för? Kan man gå sina uppdragsgivare och säga ”det går jättebra, jag behöver inte göra någonting!” Behövs man då fortfarande? Varifrån ska då nästa uppdrag komma? Det är klart att det vore bra med en uppmärksammad historia just nu…

Written by Then Swänska Argus

01 oktober 2009 at 09:08

Publicerat i Samhälle

Tagged with ,

Kapitalismen följer inte sina egna spelregler

leave a comment »

Johan Norberg skriver bra idag i Metro om finanskrisen och dagens ekonomiska system. Enkelt uttryckt fungerar inte kapitalismen om inte möjligheten till vinst balanseras av hotet om konkurs! Dagens ekonomi har kallats för en ”kasinoekonomi” och det låter ju i förstone som en slagfärdig beskrivning. Tyvärr är sanningen värre, vilket Norberg också skriver; Säg det kasino som har croupierer eller dealers som säger ”du behåller alla vinster och jag garanterar alla förluster”. Visa mig ett sådant och jag skall också spela som en galning – vilket är just vad exempelvis många banker redan har börjat göra igen. Inte långt efter den kanske värsta ekonomiska krisen i modern tid har man nu redan börjat satsa högriskkapital, ta ut stora vinster och betala ut skyhöga bonusar. Detta nu dessutom med nyvunnen trygghet, eftersom den rådande efterhandskonstruktionen är att Lehman Brothers borde ha räddats av staten. Det tror jag inte alls. Misskötta företag ska hotas av konkurs ej räddas av stat.

Written by Then Swänska Argus

30 september 2009 at 20:08

Publicerat i Samhälle

Tagged with , ,

Beslöjat förtryck?

leave a comment »

Om nu heltäckande slöja inte är ett uttryck för strukturellt kvinnoförtryck, varför är det då, fullkomligt undantagslöst, enkom kvinnor som bär den för att kunna ”utöva sin tro”?

Written by Then Swänska Argus

25 september 2009 at 19:21

Publicerat i Debatt

Tagged with , , , ,

Stockholmsprioritering

leave a comment »

Stockholms har:

 • en kammarmusiksal i ett hus byggt 1877 (Nybrokajen 11)
 • ett operahus från 1898
 • ett konserthus från 1926
 • en fri opera som sedan 1984 är inrymd i en biograf från 1928
 • en Berwaldhall från 1979

Dessutom har vi:

 • ett stadion från 1912
 • en Kunglig Tennishall från 1943
 • ett Hovet från 1955
 • ett Söderstadion från 1966
 • en glob från 1989
 • ett Eriksdalsbad från 1999

för att bara nämna några av stadens idrottsanläggningar.

Nu tycker stadens politiker att det är värt att prioritera inte ett, utan TVÅ gigantiska arenabyggesprojekt under samma år; såväl Stockholmsarenan i Slakthusområdet som Swedbank Arena vid Råsunda. Är det verkligen på det området som förnyelse och utbyggnad behövs?

Och förresten, Göran Hägglund: det är inte kultureliten som är problemet, det är kulturskymningen!

Written by Then Swänska Argus

24 september 2009 at 19:57

Publicerat i Kultur

Tagged with , , , , ,

-1 + -1=…2 eller -2?

leave a comment »

Jag har inte orkat läsa in mig på alla vinklar av SAAB/Koenigsegg-affären, men undrar efter P G Gyllenhammars uttalande i Expressen härom dagen: är det bara den förre Volvo-chefen som ser samma matematik som jag i den här affären? Om ett företag som inte lyckats skapa vinst av att sälja bilar ska köpa ett annat företag som inte lyckats skapa vinst på att sälja bilar (mer än två gånger på 60 år, om man får tro Volvochefen), varför skulle plötsligt vinsterna börja strömma in då?

Jag har stor sympati för oron i exemeplvis Trollhättan (en av de ytterst få orter som fortfarande har något av SAAB kvar, det finns en massa andra orter som SAAB redan övergivit för länge sedan) inför SAABs osäkra framtid; vad ska hända med jobben? Men hur långt ska staten gå för att rädda privata företag som inte förmår göra sitt jobb, dvs skapa vinst av att sälja bilar?

Written by Then Swänska Argus

23 augusti 2009 at 16:17

Publicerat i Politik, Samhälle

Tagged with , , ,

Somliga inser inte när det är dags att lägga av

leave a comment »

Ser vi snart slutet på den här patetiska Gotlandshistorien med Marianne Samuelsson? Klart är i alla fall att vi har att göra med någon som helt enkelt inte vet när det är läge att hålla käften. Idag i DN skyller hon sin avgång på media, enligt numer känt manér fullkomligt utan självinsikt. Under en presskonferens igår ”talade hon ut” om sina känslor efter avgången. Enligt DN inledde hon med att poängtera sitt mångåriga arbete för hemlösa, missbrukare och barn i utsatta situationer. Vad nu det har med den här saken att göra. Vidare påstår hon ”Jag har alltid stridit för att alla har ett lika värde”. Mycket möjligt, men inte likhet inför lagar och bestämmelser. Vidare har hon mage att påstå att ”alla strandskyddsärenden behandlas lika. Det finns inte det minsta bevis för att jag skulle ha givit förmåner till näringsidkare.” Helt utan skrupler, trots att uttalanden från samme Samuelsson säger raka motsatsen: ”[Min] uppgift är att värna Gotlands ekonomi och utveckla företagandet. Att ge dispenser från strandskyddet är ett sätt att skapa en bra företagskultur på ön.” Dessutom har två gånger tidigare under det senaste året  länsstyrelsen på Gotland medgett undantag från strandskyddet trots att tjänstemännen inte ansett det vara möjligt. Det här gäller ansökningar, men Samuelsson har också tidigare gått emot sina tjänstemän och aktivt motsatt sig att utreda misstänkta brott mot strandskyddet. Och så, förstås, själva inspelningen som startade hela karusellen:

Samuelsson: ”Max Hansson är en av våra största företagsägare, eller den största företagsägaren vi har på ön. Och jag tror inte att Länsstyrelsen i Västra Götaland skulle bråka särskilt mycket om Volvochefen vill göra åtgärder i närheten av strand. Så man tar ju de hänsynen.”

Handläggare: ”Men ska man behandla folk så olika?”

Samuelsson: ”Ja, det gör man i lagstiftningen i dag. Man måste ta hänsyn till (ohörbart) behövs, tycker jag i alla fall. Vi får ju inte tappa näringsmöjligheter. Vi får inte tappa det som är väldigt angeläget för att Gotland ska ha arbetstillfällen. Vi kan inte bara ha människor som vandrar på stranden. Det kan man ju inte överleva på.”

Det är väl ganska tydligt vilken agenda hon jobbar efter?

Möjligen så långt som till ”dålig mediastrategisk kunskap” kan Samuelsson nu vidgå att hon gjort något fel, annars är hennes uttalanden fulla av ”lämpligt under nyhetstorkan”, ”misstolkad”, ”ur sitt sammanhang”, ”givit fel intryck”, ”hur jag uppfattas i samhället”. Uttalandet i inspelningen framstår ändå i all önskvärd tydlighet, och det kom under ett officiellt möte med länsstyrelsens tjänstemän. Hon har dessutom inte i sak backat från det inspelade uttalande, utan gång efter annan beklagat det faktum att det spelades in och nu kommit till allmän kännedom. Och förstås det vidriga påhoppet på en i och för sig i (de flesta) media icke namngiven medarbetare, ”Jag är lockad i en fälla av en illojal medarbetare med en egen politisk agenda”.

I andra bloggar finns några bra uttalanden som jag gärna vill dela: ”Tillåtet att vara dum, dumt att bevisa” skriver till exempel Norah4you. Liksom jag tycker Karl Sigfrid att det är upprörande att inkompetens (återigen) ger arbetsfria inkomster.

Det enda jag möjligen kan beklaga i hela ärendet är att det förmodligen finns en hel del andra länsstyrelser där likaledes osakliga beslut tagits och mygel pågått i skydd av medieskuggan.Det finns nog en och annan som avbrutit sin semester i förtid, tagit sig in på jobbet och värmt upp dokumentförstöraren.

Written by Then Swänska Argus

06 augusti 2009 at 11:14

Publicerat i Nyheter, Politik

Tagged with , , ,

Ibland förvånas man!

with 5 comments

Det trodde jag inte: Marianne Samuelsson avgår! Det finns trots allt fortfarande någotsånär rakryggade människor i politiken. Sedan kommer det ju inte att gå någon som helst nöd på henne, hon blir ju inte arbetslös, likt andra som inte sköter sitt jobb och får sparken; det kommer att ordnas nytt arbete för henne på regeringskansliet, med största sannolikhet kommer hon inte ens att behöva gå ner i lön. Tänk er det, alla varslade industriarbetare. Hon är lurad i en fälla, påstår hon, och man ska döma henne efter hennes handlingar. Ett uttalande är också en handling, bäste fru Samuelsson. Jag hörde ingenting på inspelningen som tydde på att det skedde under vapenhot.

Written by Then Swänska Argus

04 augusti 2009 at 16:29

Publicerat i Nyheter, Politik, Samhälle

Tagged with , ,

Å fy f*n!

leave a comment »

Gotlandshövding anklagar tjänsteman – sr.se.

Marianne Samuelsson, numer riksbekant landshövding på Gotland, riktar i ett skriftligt meddelande inför det förhalade mötet med regeringen kritik mot en icke namngiven medarbetare som betecknas som illojal och såsom verkande efter en egen politisk agenda. Fruktansvärt illa berörande att skåda; Samuelsson har ovedersägligen uttryckt samt verkat efter sin bestämda åsikt att likhet inför lagen, i det här fallet strandskyddslagen, icke ska gälla för affärsmannen Max Hansson. Hon har redan tidigare trampat i klaveret riktigt fläskigt när hon försökt uttrycka sitt beklagande – inte för sitt uttalande, utan för att det spelades in! Nu förhalar hon mötet med regeringen som hon kallats till, förmodligen för att mediafokus ska hinna flyttas åt något annat håll. Annars skulle ju hon och Mats Odell bli tvungna att besvara frågan vad som kom ut av mötet! Nu blir väl förmodligen inte mötet av förrän framme i september, varvid inga journalister kommer att följa upp nyheten, och Odell och Samuelsson torkar svetten ur pannorna och pustar ut – puh, det var nära ögat! Vidrigt.

Written by Then Swänska Argus

04 augusti 2009 at 13:00

Publicerat i Debatt

Tagged with ,