Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Posts Tagged ‘Rikskonserter

Levande kulturpolitik?

leave a comment »

En av Stockholmsregionens viktigaste kulturfrågor just nu är frågan om Nybrokajen 11:s överlevnad som konsertsal efter Rikskonserters nedläggning. Alliansen duckar för frågan både på riks- och lokal nivå och uppvisar tyvärr såväl oförstånd som ointresse för frågan. Nybrokajen 11 är och har under lång tid varit en av de absolut viktigaste arenorna för levande musik av det mindre formatet i Stockholms som även har varit tillgänglig för det ofantligt rika amatörmusiklivet. Att stänga Nybrokajen 11 som konsertlokal skulle vara ett dråpslag mot stadens musikliv. Även kulturministern undviker tyvärr frågan ytterst räddhågset, och uppvisar ledsamt nog alliansens bristande kulturintresse i all sin prydno. Å ena sidan säger hon ”Nybrokajen 11 är inte självklart statens ansvar”. Å andra sidan: ”Fastigheten tillhör Statens fastighetsverk som har ett stort ansvar när det gäller förvaltandet av kulturfastigheter. Konsertlokalen är dessutom k-märkt”
Är detta essensen i alliansens kulturpolitik; att bevara byggnader men på alla sätt undvika att bevara den levande kulturen som kan fylla sagda byggnader?
Läs mer:
Bo Löfvendahl kommenterar i SvD.

Lina Wennersten kommenterar ödesdagen i SvD.

(I DN är det tyst…)

Facebook-gruppen Rädda Nybrokajen 11

Namninsamlingen Rädda Nybrokajen 11

Written by Then Swänska Argus

24 juni 2010 at 11:00