Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Posts Tagged ‘Samhälle

Miljöpartistiska floskler

leave a comment »

I SVT:s utfrågning av Maria Wetterstrand pratas om sjukförsäkringen. 2006, efter 8 år av Socialdemokratiskt styre i samarbete med Miljöpartiet, var 630 000 svenskar sjukskrivna eller förtidspensionerade. På fyra år har den siffran minskat med övar 100 000. Maria Wetterstrand svarar med att dra till med en floskel: ”Folk som är sjuka ska ha sjukersättning”.

En enormt stor anledning till att det ser ut som det gör och att det var tvunget att ta till krafttag i sjukförsäkringsstystemet är att S tidigare, ivrigt påhejade av MP och Maria Wetterstrand, agerade som om den inre linjen snarare var ”Folk som inte är sjuka ska ha sjukersättning, så de inte syns i arbetslöshetsstatistiken”, vilket skapade den hårresande stigningen av antalet sjukskrivna som rådde under S-styret.

Och: det fanns både ett tak och en gräns för sjukförsäkringen då också, det är inget nytt som Alliansen har infört.

Annons

Written by Then Swänska Argus

11 september 2010 at 09:37

Publicerat i Politik

Tagged with , , , ,

Svar till ”Ett öga rött”

leave a comment »

På bloggen ”Ett hjärta rött” gör Ilsemarie ett inlägg i debatten om rut-avdraget. Fredrik Reinfeldt har uppträtt Rapport och talat om ”förbjudna jobb”.

Enligt bloggaren gör media ”en stor nyhet” (bloggarens egen värdering) av att S-toppar valt att utnyttja avdragsmöjligheten för hustjänster. ”Varför skulle just S-toppar inte följa de regler som finns?” En berättigad fråga, men det är inte långsökt att ta in i bilden att alla avdrag är en möjlighet, inte ett tvång! Du har rätt att begära avdrag för i princip vad som helst (men det är inte säkert att de går igenom om de inte stämmer med lagarna), men du har lika stor rätt att avstå. Om man är företrädare för ett parti som säger sig stå för avskaffandet av ett avdrag, och man dessutom är just en sådan höginkomsttagare som man vill göra stor affär av inte behöver avdraget, då kanske man faktiskt bör fundera över om man inte borde leva som man lär, trots att man har rätt att göra ett visst avdrag. Många av de aktuella politikerna har dessutom utnyttjat avdraget före de nya reglernas införande, när det fortfarande krävdes en mycket aktiv insats för att få del av avdraget. Och detta lever som man lär gäller alla, inte bara s-v-mp-politiker. ”Varför inte göra samma granskning av moderata och borgerliga toppolitiker? De som själva har lagt förslaget och röstat fram det – till skillnad från socialdemokraterna. Där skulle man verkligen kunna tala om att sko sig själv.” Den meningen förstår jag inte riktigt. Om man granskar allianspolitikers deklarationer och kommer fram till att de har gjort ett lagligt avdrag för en tjänst som alliansen har infört, vad är problemet med det? Att man lever som man lär?

Ja, många som nyttjar husavdragen är höginkomsttagare. Samma avdragsmöjlighet finns för låginkomsttagare. Det är mycket möjligt att de behöver prioritera annorlunda och därför utnyttjar hustjänsterna i mindre omfattning. Det är inte så konstigt. Att säga att husavdragen därmed ”gynnar” höginkomsttagare är en språklig glidning som jag inte kan omfatta. Ja, de kommer även höginkomsttagare till del och det är höginkomsttagare som visst skulle kunna betala för de här tjänsterna även utan avdrag, men om det är någon som gynnas så måste det vara de som nu kan jobba i en bransch som varit överfull av svartjobb. Kan man bara få vänstern att sluta chickanera alla som jobbar i någon annans hushåll så behöver man inte längre heller skämmas för sitt jobb (minns att i vänsterns ögon så har den manliga byggbranschen fina jobb – rot-avdraget ska inte avskaffas i första hand – men den kvinnodominerade ”rut-branschen” är dåliga jobb som man bör hålla sig för fin för att ha). Jag tror det är de här tankegångarna Reinfelt är inne på när han talar om ”förbjudna arbeten”.

RUT-avdraget är dessutom enligt Konjunkturinstituten heller inte längre en kostnad för statskassan, så där föll det argumentet.

Till sist; från vänstern kliver alltsomoftast gärna in någon som tycker att ”pengarna borde gå till något annat”, till exempel hemtjänsten, och menar i princip ”anställ alla arbetslösa i offentlig sektor”. Jag tycker tanken i princip är riktig; det finns oerhörda mängder jobb som behöver göras, varför inte låta staten ta ansvar både för att jobben utförs och att människor får lön. Men, vänstern har haft makten i många många många år, och det har inte hänt ett sk*t på den kanten, snarare tvärtom, den faktiska arbetslösheten har ökat, det enda man lyckats åstadkomma är en massa mer eller mindre idiotiska – förvisso fantasifulla, skall erkännas – ”arbetsmarknadsåtgärder” för att bättra på statistiken.

Written by Then Swänska Argus

04 mars 2010 at 15:06

Publicerat i Debatt

Tagged with , , , ,

Bland kluvna tungor och halvkvädna visor

with 3 comments

RUT och ROT är på tapeten. Det handlar om de två ”husavdragen” för tjänster i hemmen, RUT står för renhållning, underhåll och tvätt och ROT för renovering och tillbyggnad. Oppositionen har nu lämnat besked (och det i sig är lite kors i taket!) om att man efter en eventuell valseger i höst ämnar avskaffa RUT-avdraget. Dock är man på numera sedvanligt politikermanér mycket tyst om när och hur detta avdrag ska avskaffas. För den som tror att det handlar om principer eller ideologier i det stora hela är det nog dags att tänka igen. Avdraget är en utmärkt morot att dingla framför Lars Ohly om han trilskas i någon annan fråga. Socialdemokraterna har fiskat efter väljare i den liberala mittfåran genom att inte ta klar ställning emot avdraget, inte förrän nu vill säga. Miljöpartiets ekonomiska talesman Mikaela Valterson menar att i det här konjunkturläget vill man inte avskaffa avdraget här och nu eftersom det antagligen kommer att påverka arbetsmarknaden negativt. ”Den viktigaste frågan är jobb, och vi vill inte göra något som leder till färre jobb.”

Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros är mera för förenklade slogans, och uttalar ”man bör inte ha såhär dyra förslag som ger väldigt lite jobb”. Konjunkturinstitutets utredning visar på 11 400 jobb i hushållsnära tjänster (och nej, jag tänker inte falla i Maud Olofssons fälla och påstå att det är 11 400 nya jobb, men det är drygt 11 000 jobb) och att avdraget därmed inte längre är en kostnad för staten. Det är alltså inte ett dyrt förslag. Om Thomas Östros tycker 11 000 jobb är väldigt lite (och ja, jag är medveten om att alla dessa jobb inte skulle försvinna om avdraget togs bort, men många av dem) så lät det inte riktigt likadant när knappt 4 000 människor i Trollhättan riskerade att för tillfället förlora sina nuvarande jobb när SAAB stod inför nedläggning.

Från oppositionens håll har hävdats, återigen något inom facket ”slogan-retorik”, att RUT-avdraget är en skattesubvention för de redan besuttna. Statistiska Centralbyrån (SCB) har dock i sin senaste statistik visat att var fjärde konsument av hushållsnära tjänster under 2008 hade en inkomst om mindre än 16 700 kr i månaden. Höginkomsttagarna (med en inkomst på ca 40 000 kr per månad eller högre) var i antal ungefär lika många, och hälften av de som utnyttjat skattesubventionen låg alltså däremellan. Knappast en reform enkom för ”de som bor i Täby, Danderyd och Djursholm”.

Vänsterpartiet vill att stödet ska fördelas och avgöras via kommunerna säger partiledare Lars Ohly.

För oss är det mycket bättre att bygga ut välfärden, det vill säga den kommunala hemtjänsten, den hjälps som man kan få behovsprövad och få tillgång till genom skattefinansiering. Den är mycket viktigare än att man betalar en tjänst som är subventionerad av skattebetalarna. Dessutom får de som betalar mest i skatt mest i avdrag, vilket innebär att de rikaste gynnas av detta avdrag.

Lars Ohly säger dock förvånansvärt lite om varför ROT-avdraget ska vara kvar. Det skiljer i sak inget mellan avdragens upplägg och hur och av vem de kan utnyttjas. Vad som däremot skiljer dem på ett ganska iögonenfallande sätt är att i fallet med RUT-avdragen så är de absolut flesta som jobbar inom den sektorn kvinnor. Lars Ohly menar att subventionering just detta fall är fel, vill man köpa hushållsnära tjänster, äta på restaurang eller gå till frisören ska man vara beredd att betala vad det kostar. Men subventioneringen av den manliga byggnadsindustrin vill Vänsterpartiet inte bara behålla utan till och med bygga ut, och plötsligt verkar det inte lika viktigt att ”betala vad det kostar”! Jag måste undra varför en skattesubvention i en sektor där arbetstagarna till större delen är kvinnor utgör en ”kvinnofälla”, när samma subvention på ett manligt område anses  oomtvistad. Det ska inte vara givet att det är kvinnorna som städar i hemmen och männen som bygger, vare sig det gäller inom familjen eller som hyrda tjänster, men att nedvärdera det jobb som sker inom rut-sektorn kan jag inte se som rätt väg. Vad vinner man på att vissa jobb inte ska anses vara jobb? Och varför ska det så ofta drabba just kvinnodominerade yrken?

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin bekräftar att de tre partierna inte är eniga om hur länge avdraget för hushållsnära tjänster ska vara kvar, men att besked kommer. ”Den diskussionen har vi. Det är ingen stor dramatik i det. Det ska vi självklart lämna besked om i vår budgetmotion. Det ska bort och vi får berätta snart om när”, och nu känner man mera igen retoriken. För mig är det ett positivt ”besked”, det är nämligen långt ifrån säkert att det kommer att ske snart för den händelse oppositionen vinner valet, det är långt mer troligt att det i den här frågan kommer att låta på ett annat sätt efter valet, då det kommer att visa sig ”behöva ta längre tid” eller ”fasas ut i flera steg”.

Läs hela inlägget här »

Written by Then Swänska Argus

03 mars 2010 at 11:56

Publicerat i Politik

Tagged with , , , ,

Vilken är konstens roll?

leave a comment »

När Anna Odell fick sitt konstnärliga frispel och arrangerade sin egen psykos som ”konstverk” sattes konst och journalistik i blixtbelysning för en kort stund, även om den vinklingen snart försvann i dunkel och det mer handlade om ganska ytlig pajkastning om hur mycket hennes tilltag egentligen kostat och vem som skulle betala. Det har ibland i efterhand hävdats att hon ska ha velat säga något viktigt, velat öppna omvärldens ögon för psykvården och de villkor de intagna vårdas under. Men frågan kvarstår: är detta konstens roll? Är det inte journalistiken som ska granska?

Jag såg igår ett brottstycke av ett av alla dessa obskyra så kallade humorprogram som visas i någon av alla tv-kanaler som fyller digitalboxens frekvensband. Jag fick uppfattningen att den som så många andra byggde på någon slags dolda-kameran-idé där man ska lura in så kallat ”vanligt folk” i uteslutande påfallande jobbiga, pinsamma eller direkt förnedrande situationer – påfallande sällan roliga – och sedan ska så att säga roligheten bestå i hur de reagerar. Jättekul, verkligen. Inte. Nå, men det var inte det som var huvudtemat nu. Programmet avslutades med en (fingerad? äkta?) diktuppläsning, där mannen vars namn showen bar för en publik läste sin dikt ”5 millioner”. Showen bröts vid 180, och då hade inte publikens reaktioner vaknat till mer än att själva siffran 180 ropades av någon i publiken.

Poesi är konst. Jag skulle vilja se en konstnär ”undersöka” Konstfack genom att lämna in uppläsningen av sitt verk ”5 miljoner ett” (till exempel, annars hade det ju varit ett plagiat!) som examensarbete. Skulle det bli godkänt eller ej, och vad säger det i så fall om vad som uppfattas som ‘konst’?

För övrigt skrev Johan Wennström ett bra inlägg i SvD, som startade ett intressant meningsutbyte.

Written by Then Swänska Argus

21 januari 2010 at 10:10

Publicerat i Kultur

Tagged with , , , ,

Alla står vi nakna inför lagen?

leave a comment »

I efterdyningarna efter juldagens stoppade terrorattentat i Detroit diskuteras nu ytterligare för resande försvårande så kallade säkerhetsåtgärder främst på världens flygplatser. Man diskuterar inom EU bland annat kroppsavläsningsapparut, eller den mer mediaanpassade omskrivningen ”nakenscannrar”. Tyskland, Spanien och även Sveriges regering är tveksamma med hänvisning till den numera i snart sagt alla upptänkliga sammanhang omtalade personliga integriteten, men Italien planerar att installera kroppsavläsarutrustning på flygplatserna bland annat i Rom och Milano. EU-kommissionen har köpt in ett flertal utrustningar, men de har aldrig kommit till användning. Den så kallade terrorbekämpningen får nog börja se sig om efter nya metoder, som till exempel att skapa en värld där orsakerna till terrorbrotten kan undanröjas; med färre motsättningar, svek och otrygghet i världen finns inget behov av att utöva terror mot sin granne.

Men det är svårt med säkerhet, man kan ha en viss förståelse för flygplatspersonalens svåra situation också. Se följande film om hur lätt det kan vara att missa även det uppenbara.

Written by Then Swänska Argus

10 januari 2010 at 07:19

Publicerat i Samhälle

Tagged with , , ,

Mot hädelsebrottet

with one comment

Sedan 1 januari 2010 är som tidigare omtalats på den här bloggen blasfemi (hädelse) ett brott på Irland, straffbart med böter på upp till 25.000€. Blasfemi definieras i lagtexten som publicerande eller yttrande av åsikter som är grovt kränkande eller förolämpande mot saker som hålls för heliga av någon som helst religion, och därigenom avsiktligen orsakar harm bland ett avsevärt antal tillskyndare av den religionen, med några undantag.

Denna medeltida lagtext hör inte hemma i ett modernt samhälle, där rättsapparaten bör skydda människor, inte ideologier. Lagen uppmuntrar till religiös indignation. Islamistiska stater med Pakistan i spetsen har redan hänvisat till den nya irländska lagstiftningen för att argumentera för blasfemilagar på FN-nivå. Det är en skrämmande utveckling, oaktat vilken åsiktsinriktning som propagerar för den. Återigen, människan ska skyddas i lag, inte idéer.

Vi har rätt att behandlas rättvist, och skyldighet att behandla andra rättvist. Blasfemilagar är orättfärdiga därför att de tystar människor. Människor ska ha rätt att uttrycka och höra åsikter om andras idéer och tankevärldar, även om andra finner dessa åsikter och tankar grundlösa eller till och med vettlösa.

I föreningen Atheist Irlands efterföljd publiceras här ett antal blasfemiska uttalanden av bland annat Jesus Kristus, Muhammed, påve Benediktus XVI och andra. Uttalanden som dessa torde vara vid vite förbjudna på Irland.

1. När Jesus Kristus i Matteus 26:64 tillfrågades om han var guds son, svarade han: ”Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Där och då närvarande överstepräst tyckte uppenbarligen att detta konstituerade hädelse, se fortsättningen: Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Han har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni?” De svarade: ”Han förtjänar döden.”

Jesus dömdes senare till döden just för hädelse.

2. I Johannesevangeliets 8 kapitel, vers 44, talar Jesus till judarna om deras gud: ”Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.” Det här är ett av flera bibelställen som kan ge textlig grund för kristen antisemitism. Notera att den första delen av Johannesevangeliets 8 kapitel, där bland annat det kända uttalandet ”den som själv är utan synd ska kasta första stenen” är ett långt senare tillägg i texten, som inte finns med i de tidiga källorna. Kapitlets ursprung är en diskussion mellan Jesus och judarna, där de judar som inte tror på Jesus kallas djävulens avkomma, de försöker stena honom men han flyr och undkommer.

3. Muhammed: ”Må Allah förbanna judarna och de kristna för att byggt sina helgedomar på sina profeters gravar.” Detta citat är tillskrivet Muhammed på dennes dödsbädd, som en varning till muslimerna att inte ta efter denna judars och kristnas sedvänja. Det är en av ett flertal passager i Koranen och i Hadith som kan ge stöd i skrifterna för islamistisk antisemitism (däribland inkluderat Sura 5:60 där Allah förbannade judarna och förvandlade några av dem till apor och svin).

4. Mark Twain beskrev Bibeln på detta sätt i Letters from the Earth, 1909: “Den går också under ett annat namn – Guds ord. För de kristna tror att varje ord i den har dikterats av gud. Den är intresseväckande. Den innehåller ädel poesi; även kloka fabler; en del bloddrypande historia; några goda moraler; ett överflöd av obsceniteter; och långt över tusen lögner… Men notera att när Himmelens och Jordens Herre Gud, Människofadern, drar i krig, så finns inga gränser. Han visar ingen som helst nåd – han, som kallas Nådens Källa. Han slaktar, slaktar, slaktar! Alla människor, alla djur, alla pojkar, alla spädbarn; även alla kvinnor och flickor, undantage de som är orörda. Han gör ej skillnad på skyldig och oskyldig… Vad den vanvettige Fadern begärde var blod och undergång; det hade ingen betydelse vem som tillhandahöll den.”

Twains bok publicerades postumt 1939. Hans dotter Clara var först emot en publicering, men ändrade sig i början av sextiotalet, då hon trodde att den allmänna opinionen blivit mer tolerant mot uttryckandet av faderns idéer. Det var ett halvsekel för Irlands blasfemilag…

5. Tom Lehrer 1963: “Ställ in dig i processionen, kliv in i den lilla biktstolen. Där kommer killen som har religionen att berätta för dig om din synd är äkta. Om så är fallet, var mer försiktig i framtiden, drick vinet och tugga i dig oblaten. Ett, två, tre och mera – dags att transubstantiera!” (Fri översättning)

6. Randy NewmanGod’s Song, 1972: “Och Herren sade: Jag bränner era städer – så blinda ni är. Jag tar era barn ifrån er, och ni kallar er välsignade. Ni måste vara galna som sätter tro till mig. Därför älskar jag mänskligheten.”

7. James KirkupThe Love That Dares to Speak its Name, 1976: “Medan graven preparerades vakade jag över honom. Hans moder och kvinnan från Magdala hade gått för att hämta rent linne för att skyla hans nakenhet. Jag var ensam med honom… Jag lät mina läppar omsluta toppen på den stora kuken, vår frälsnings vapen, vår eviga glädje. Skaftet, ännu dunkande, smort av dödens slutgiltiga utlösning.”

Detta är ett utdrag ur en dikt som ledde till Storbritanniens senaste framgångsrika blasfemiprocess, då Denis Lemon dömdes till villkorligt fängelsestraff efter att dikten publicerats i det numera insomnade magasinet Gay News. 2002 genomfördes en offentlig läsning av dikten på trapporna till St. Martin-in-the-Fields vid Trafalgar Square, en händelse som inte lagfördes. Det brittiska parlamentet upphävde lagen om blasfemibrott och hädelse 2008.

8. Karaktären Matthias, son of Deuteronomy of Gath, i Monty Python’s Life of Brian, 1979: “Hör nu, jag hade ätit en fantastisk middag, och allt jag sa till min fru var att den där hälleflundran var god nog för Jahve.”

Karaktären dömdes i filmen till döden genom stening för hädelse (översteprästen som uttalade domen råkade också stenas till döds, eftersom han också råkade uttala guds namn…).

9. Pastor Ian Paisley MEP till påven i Europaparlamentet, 1988: “Jag fördömer dig såsom Antikrist.”

Paisleys webbplats beskriver Antikrist som “en lögnare, lögnens faders sanne son, från början den ursprunglige lögnaren… han kommer att efterapa Kristus, en djävulsk imitation, Satan transformerad till en ljusets ängel, som kommer att bedra världen.”

10. Conor Cruise O’Brien, 1989: “Under det sistlidna århundradet skrev den arabiske tänkaren Jamal al-Afghani: ‘Varje muslim är sjuk och Koranen är det enda botemedlet.’ Tyvärr förvärras sjukdomen när botemedlet intas.”

11. Frank Zappa, 1989: “Om man vill komma tillsammans i någon exklusiv samling och ha människor älska dig, så visst – men att hänga upp allt detta desperata socialiserande på iden om Moln-Mannen med Den Stora Boken, han som vet om du har varit dum eller snäll – och bryr sig det minsta om det – att hänga upp allt på det, detta, mina vänner, är vår chimpanshjärna i arbete!”

12. Salman Rushdie, 1990: “Tanken på helighet är helt enkelt en av de mest konservativa föreställningarna i någon kultur, eftersom den vill vinnlägga sig om att göra andra tankar – osäkerhet, framåtskridande, förändring – till brott.”

1989 uttalade Ayatolla Khomeini en fatwa, en helig dom som uppmanade alla troende muslimer att döda Rushdie efter hädiska passager i Rushdies roman Satansverserna.

13. Bjork, 1995: “Jag tror inte på religionerna, men om jag måste välja en skulle det vara buddhismen. Den verkar mer rimligt att leva efter den, den ligger närmare människan… Jag har läst om reinkarnation, och buddhisterna säger att vi kommer tillbaka [till jordelivet] som djur och de refererar till dem som lägre stående varelser. Djur är inte lägre stående varelser, de är precis som oss. So I say fuck the Buddhists.”

14. Amanda Donohoe om sin roll i Ken Russells film Lair of the White Worm, 1995: “Att spotta på Kristus var riktigt roligt. Jag kan inte ta emot en manlig gud som har förföljt kvinnlig sexualitet i tidsåldrar, och den förföljelsen pågår ännu idag över hela världen.”

15. George Carlin, 1999: “Religionen har med lätthet den största snick-snack-historia som någonsin berättats. Tänk själv; Religionen har faktiskt övertygat folk att det finns en osynlig man i skyn som ser allt du gör, varje stund på dagen. Den osynlige mannen har en särskild lista med tio saker som han inte vill att du gör. Om du ändå gör någon av de här tio sakerna så har han ett särskilt ställe, fullt av brännande eld och rök och tortyr och kval, och dit kommer han att skicka dig för att lida och brinna och kvävas och skrika och gråta i evigheters evighet till tidens slut! Men han älskar dig. Han älskar dig, och han behöver pengar! Han behöver alltid pengar! Han är allsmäktig, fullkomlig, allvetande, han kan bara av någon anledning inte hantera pengar! Kyrkorna tar in miljarder, de betalar inga skatter, men de behöver alltid lite mer. Snacka om en riktig skitsnack-historia! Holy Shit!

16. Paul Woodfull i rollen som Ding Dong Denny O’Reilly i The Ballad of Jaysus Christ, 2000: “He said me ma’s a virgin and sure no one disagreed, Cause they knew a lad who walks on water’s handy with his feet… Jaysus oh Jaysus, as cool as bleedin’ ice, With all the scrubbers in Israel he could not be enticed, Jaysus oh Jaysus, it’s funny you never rode, Cause it’s you I do be shoutin’ for each time I shoot me load.”

[För knepig för mig att översätta i en handvändning, så jag låter den stå som den var.]

17. Karaktären Jesus Christ i Jerry Springer The Opera, 2003: “Actually, I’m a bit gay.”

Christian Institute försökte 2005 att dra BBC inför rätta för att ha visat Jerry Springer the Opera, men domstolarna vägrade utfärda en stämning mot medieföretaget.

18. Tim Minchin, Ten-foot Cock and a Few Hundred Virgins, 2005: “Så du ska leva vidare i paradiset, med en tio-fotskuk och ett par hundra oskulder, Så du ska offra ditt liv för det grönare gräset på andra sidan, Och när Herren stiger ner med sin skinande domedagsstav kommer han att sparka mitt hedniska arsle.”

19. Richard Dawkins i The God Delusion (”Illusionen om Gud”), 2006: “Det gamla testamentets gud är nog den mest obehagliga figuren i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; en småsint, orättvis, oförlåtande kontrollmaniker; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogyn, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, filicid [förälder som mördar sitt barn, övers.anm.], sjukdomsspridande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, nyckfull och oförsonlig mobbare.”

Den turkiske publicisten Erol Karaaslan åtalades 2007 för brottet förolämpning av troende för att ha publicerat en turkisk översättning av Illusionen om Gud. Han frikändes 2008 men åtalades på nytt 2009. Karaaslan sade i rätten att ”att kritisera religion och trosföreställningar är en rättighet som en del av tanke- och yttrandefriheten.”

20. Påve Benedictus XVI citerar en bysantisk kejsare från 1300-talet, 2006: “Visa mig vad Muhammed bidragit med som var nytt och där ska du finna endast ondska och omänsklighet, såsom hans befallning att med svärdet sprida hans ord.”

Detta uttalande har lett till såväl indignation som fördömande av samma indignation. The Organisation of the Islamic Conference, världens största muslimska sammanslutning, sade att uttalandet var ett ”karaktärsmord på profeten Muhammed”. Malaysias premiärminister sade ”påven får inte ta lätt på vitt spridda harm hans uttalande skapat”. En talesman för Pakistans utrikesminister uttalade att ”den som beskriver religionen islam som intolreant uppmuntrar till våld.” Europakomissionen uttalade att ”oproportionerliga reaktioner som är likvärdiga med att undertrycka yttrandefriheten är oacceptabla.”

21. Christopher Hitchens i God is not Great, 2007: “Det är frågan om huruvida islam är en egen religion överhuvudtaget… Islam vid närmare betraktan är inte mycket mer än en ganska uppenbar och illa upplagd samling av plagiat som lånat från tidigare böcker och traditioner när tillfälle gjort det nödvändigt…  Islam ställer oerhörda krav, anbefaller självutplånande underkastelse eller ‘uppgivelse’ som en levnadsregel av sina tillskyndare, och kräver ära och respekt även från icke troende som en del av paketet. Det finns inget – absolut ingenting – i dess läror som kan ens komma nära att rättfärdiga sådan arrogans och övermod.”

22. PZ Myers om romerska katolska kyrkans nattvardsbröd, 2008: “Du kan inte tro hur många som skriver till mig och insisterar på att de där hemska små kexen (de ser ut som tillplattade bitar av frigolit) bokstavligen är delar av deras gud, och att den allsmäktige varelse som skapade universum faktiskt kan tillfogas allvarlig skada av några tredjeklassens liberala intellektuella vid ett tredjeklassens universitet… Hursomhelst, inspirerad av ett gammalt träsnitt som avbildade judar som knivhögg brödet, kom jag på en enkel sak att göra: jag genomborrade brödet med en rostig spik (jag hoppas Jesus har tagit sina stelkrampssprutor) och slängde det sedan helt enkelt i soporna tillsammans med samma dekorativa saker som finns i soptunnor överallt, som gammal kaffesump och bananskal.”

23. Ian O’Doherty, 2009: “(Om förtal av religionen var olagligt) skulle det vara ett brott om jag sa att tanken på transsubstantiationen är så löjlig att även ett litet barn borde kunna se galenskapen och den totala fysiska omöjligheten i att en bit bröd och litet vin på något vis tar kroppslig form. Det skulle vara ett brott om jag sa att islam är en bakåtsträvand ökenvidskepelse som inte har någon plats i ett modernt, upplyst europa, och dte vore ett brott att påpeka att de judiska bosättarna i Israel som tror att de har en rätt given av gud att ta landet i besittning är, uppriktigt sagt, galna. Alla ovanstående påstående kommer tveklöst att kränka en eller annan.”

24. Kardinal Cormac Murphy-O’Connor, 2009: “Huruvida en person är ateist eller av någon annan åskådning, så är det de facto enligt min åsikt något som inte är helt mänskligt om de utelämnar det transcendenta… vi kallar det Gud… Jag tror att om du utelämnar det är du inte helt och fullt människa.”

Eftersom ateism inte betraktas som en religion skyddar den irländska blasfemilagen inte ateister från smädliga och förolämpande uttalanden om deras fundamentala trossatser. Även om ateister inte heller söker sådant beskydd inkluderas detta uttalande här för att visa på det diskriminerande i en lagstiftning som inte jämställer alla medborgare.

25. Dermot Ahern, irlands justitieminister, presenterar sin hädelselag vid ett sammanträde i irländska parlamentets motsvarighet justitieutskottet, 2009, hänvisande till uttalanden riktade mot honom personligen: ”De är hädiska.” Vice ordförande Pat Rabbitte svarade: ”Givet ministerns självbild kan det mycket väl vara så att vi är hädiska,” på vilket minister Ahern svarade ”viceminister Rabbitte säjer att jag liknar jesusbarnet, så ren som jag är.” Så här har vi en justitieminister som skämtar om att någon hädar mot honom själv vid ett utskottsmöte som tar upp hans egen hädelselag, vilken kunde göra hans eget skämt olagligt.

Till sist, som bonus, Micheal Martin, irlands utrikesminister i opposition mot försök från islamska stater att göra religionsförtal till ett brott på FN-nivå, 2009: ”Vi anser att religionsförtal inte står i samstämmighet med främjande och försvar av mänskliga rättigheter. Det skulle kunna användas för att rättfärdiga egenmäktiga begränsningar i, eller till och med förnekande av, yttrandefriheten. Irland anser yttrandefriheten vara ett nyckelvärde och nedärvt element i manifestationen av tanke- och medvetandefrihet och som sådan komplementär till religions- och trosfrihet”

Endast månader efter att utrikesministern gjort detta uttalande introducerade hans kollega justitieminister Dermot Ahern Irlands nya hädelselag.

Läs gärna mer på organisationen Atheist Irlands webbplats, där den engelska förlagan till dessa texter är hämtade, vilka här presenteras i svensk översättning av blogginnehavaren, Then Swänska Argus.

Written by Then Swänska Argus

05 januari 2010 at 13:04

Den kristna högern slår till igen!

leave a comment »

Chuck Norris

Chuck Norris

Den gamle b-filmskådespelaren Chuck Norris är även kolumnist för den amerikanska nätplatsen Human Events.com, vilken kallar sig ”högkvarteret för den konservativa gräsrotsrörelsen”. Han har, med hänvisning till Barack Obamas föreslagna sjukvårdsreform, dragit en parallell till den bibliska berättelsen om Maria, Jesu moder, och frågar sig vad som hänt om denna fattiga och oförsäkrade tonårsflicka hade omfattats av Obamas sjukförsäkring. ”Hemska tanke”, tydligen, enligt Norris, ty detta hade lett till att hon, för att undgå förföljelse och straff för utomäktenskapliga förbindelser hade haft resurser att genomföra en abort – och Jesus, Guds son hade aldrig kommit till jorden!

Det första som övergår mitt förstånd är den absurda kopplingen att någon skulle välja abort bara för att den har möjlighet att utöva den mänskliga rätten till sin egen kropp (oaktat förstås det motbjudande i abortmotståndet per se), det andra att det samhälleliga fördömandet, förföljelsen och straffet – möjligen stening! – för ett ”brott” som utomäktenskapligt havandeskap, helt och hållet springer ur den religiösa samhällsbyggnad som Norris och den amerikanska kristna högern vill se! I ett humanistiskt samhälle hade Maria aldrig förföljts, förhånats, förlöjligats (dock heller inte förhärligats) för sitt jungfruliga havandeskap! (Möjligen blivit föremål för ingående forskning angående själva konceptionen…)

Written by Then Swänska Argus

31 december 2009 at 18:58

Ingen välkommen julklapp!

leave a comment »

Så verkar det då som om vi ser slutet på SAAB-sagan, om inte något omvälvande inträffar de närmaste dagarna så går GM:s nedläggninsbeslut i verkställighet. Som det ser ut kan Spyker komma med i stort sett vad som helst, GM har bestämt sig. Det spekuleras i om GM haft detta scenario för ögonen under lång tid; kan det verkligen vara så svårt att sälja SAAB?

Jag har all sympati för SAAB-arbetarna i Trollhättan (och på andra ställen, det finns väl rimligtvis fler SAAB-fabriker och underleverantörer, även om man aldrig hör så mycket som ett ord om dem i medias rapportering), det kan inte vara roligt att mötas av denna nyhet på väg till jobbet en morgon, och strax före jul dessutom. Det kan inte vara mycket roligare än vad det nog har varit att jobba låt oss säga på Ericsson under de sistlidna åren. (Ericsson hade över 110 000 anställda i början av 2000-talet, en siffra som snart halverades.) Som det ser ut nu tävlar oppositionspolitiker och media om att få till största möjliga siffra på hur många som berörs av SAAB:s nedläggning, man hittar olika kreativa vägar att räkna in underleverantörer och dylikt. Den mest direkta effekten av en nedläggning blir naturligtvis synlig i Trollhättan när anställda vid fabriken där förlorar jobbet. SAAB-fabriken är stor och har sysselsatt många, men SAAB är en mycket liten biltillverkare. Effekten för exempelvis underleverantörer kan säkert vara kännbar men torde vara klart hanterbar; att behöva söka nya köpare torde tillhöra vardagen även för alla SAAB:s underleverantörer.

Som vanligt träder nu journalister fram ur varje vrå och hävdar att beslutet var väntat – något som ytterst få medgivit innan beslutet kom. Det är i vanlig ordning lätt att vara efterklok. Men visst var det väntat. GM var en mycket stark köpare på en för alla biltillverkare åtråvärd marknad när man gick in och köpte SAAB 1990, först tillsammans med Investor och sedan 1998 som ensam ägare. De flesta trodde nog att GM var intresserade av SAAB som ett prestigemärke med bra kvalitet, teknik och innovationer som starka varumärkesbyggande faktorer. GM:s skötsel av SAAB har nog dessvärre visat på något annat. Faktum är att när GM tog över SAAB sålde man 93 000 bilar på ett år och hade två modeller i sitt modellprogram. 20 år senare, inför nedläggningen, såldes 2008 93 000 bilar ur ett modellprogram som innefattar två modeller. Det har alltså inte skett någon som helst utveckling under GM:s ledning, förutom den tekniska, som ofta har försenats så att när väl nya modeller lanserats har såväl tid som konkurrenter sprungit ifrån dem. I stort sett alla bilanalytiker jag hört eller läst har talat om att det man måste göra för att expandera är att utöka sitt modellprogram, det är också vad snart sagt alla bilmärken som överlevt eller till och med växt har gjort under gångna decennier. Så icke GM med SAAB. I stället försökte man klistra SAAB-märken på en Subaru, och lade om lanseringen så att en ny Opel släpptes omedelbart före en ny SAAB 9-5 presenterades, vilket ofelbart ledde till att det hos de flesta hette att ”nya 9-5 är bara en Opel med SAAB-märken”. Det är extremt dålig varumärkeshantering.

Det är svårt att hitta riktiga siffror, men SAAB Automobile har i stort sett aldrig någonsin gjort vinst på att sälja bilar. Det är underbart med optimister som SAAB:s vd Jan-Åke Jonsson, som sett ljust på framtiden in i det sista, men att höra talet om nya affärsplaner känns extremt ihåligt. Var har dessa planer varit under de senaste 20 åren när ingenting har hänt som kunnat vända den negativa trenden?

Jag skulle gärna vilja höra mer av resonemangen från de som tycker att svenska staten av någon anledning plötsligt ska gå in och köpa en biltillverkare, varför nu svenska staten skulle vara en bra ägare av just ett sådant? Och om man nu ska det, varför ska man då gå in i en så total förlustaffär som SAAB?

Nej, SAAB är för det första inte längre svenskt, har inte varit så på länge, så allt tal om att ”svenska” SAAB nu går i graven klingar för mig falskt. Och det hör till marknadens villkor att de som inte klarar sig går under, vilket ger plats för nya innovatörer och entreprenörer.

Jag har ägt SAAB i flera år och har gillat det skarpt, åtminstone så länge det fortfarande var väldigt mycket kvar av egensinniga SAAB-lösningar i bilarna. De nya modeller som nu aldrig kommer att bli verklighet ser tyvärr väldigt mycket ut som amerikanska heffaklumplösningar och har förlorat väldigt mycket av det som bar SAAB:s särprägel. Men det kan också vara den egensinnigheten som blev SAAB:s fall, det är idag väldigt svårt att vara ett litet nischmärke på bilmarknaden, tror jag.

Written by Then Swänska Argus

21 december 2009 at 12:37

Före i kön, stå för det!

leave a comment »

Ishockeyspelarna i Leksands A-lag har vaccinerats mot den nya influensan. Lagläkaren Ronny Borelius är också privatpraktiserande läkare inom landstinget, och som sådan kunde han erbjuda sig att vaccinera ”sina” riskgruppspatienter, varför han begärde ut och fick 50 vaccindoser. Dessa använde han sedan inte till sina riskgruppspatienter utan till spelarna i Leksands elitserielag i ishockey.

I vad som tyvärr är en alltför vanlig cirkus av undanglidande från ansvar pekar naturligtvis alla inblandade på någon annan och frånsäger sig sin del av ansvaret. Karin Börsholm är chef på distriktsläkarmottagningen som ansvarar för planeringen av vaccineringen av kommunens invånare, och säger att man inte har rätt att ifrågasätta en enskild läkares bedömning. Det må vara i någon teknisk mening korrekt, men här handlar det inte om bedömningen utan om vad läkaren i fråga faktiskt gjort. Under förespegling av att hjälpa till med vaccineringen av personer inom riskgrupperna, i första omgången främst gravida och vissa kroniska tillstånd som till exempel astma, så har Ronny Borelius begärt ut vaccin för att låta helt friska ishockeyspelare gå före i kön. Det måste inte bara vara en rätt för distriktsläkaren att ifrågasätta, utan en skyldighet.

Ett annat av tidens tecken är det ständiga jagandet av ytan. I DN:s pappersutgåva idag citeras en person ansvarig i Leksands ishockey på följande sätt: ”om det upplevs som att våra spelare har gått före i kön så är det djupt beklagligt”. Vad människan i knappt ens förtäckta ordalag säger är alltså att det beklagliga, kanske till och med förkastliga, inte är att fullt friska ishockeyspelare vid god fysisk vigör faktiskt gått före i en lång vaccinationskö, utan att det kanske upplevs så. Så mycket för ansvarstagande och etik inom idrotten!

Nå, det är klart, alla kan inte ha sådan tur som Karin Granberg, klubbläkare i Skellefteå AIK. Hon hittade en mycket bättre förklaring till att hon vaccinerade sina spelare: vaccinet var på väg att ”gå ut”!

[DN1] [DN2]

Written by Then Swänska Argus

30 oktober 2009 at 13:21

Publicerat i Nyheter, Sport

Tagged with , ,

Sanningen om Sahlin

with one comment

Mona Sahlin

Mona Sahlin

Förtroendet för Mona Sahlin som framtida statsminister är rekordlågt, rapporteras i olika opinionsundersökningar, bland annat i DN, SVT och i Svenska Dagbladet. Mig förvånar det inte särskilt, jag har aldrig haft något vidare förtroende för smilfinken Sahlin med sin fejkade förortsdialekt och påklistrade ”vanligt-folk-idiom”. Hon talar inte så vanligt folk förstår, hon talar som en som tror att vanligt folk är idioter.

Jag önskar jag kunde säga att jag dock är förvånad över att Sahlin alls är tillbaka i politiken, men med den tradition främst vänsterblocket följer är det inte särskilt konstigt. Men jag förundras storligen över att det fortfarande i folkmun här och där kan heta att ”tänk att hon kunde bli tvingad att avgå på grund av två Toblerone”! Saken hade inget som helst med Toblerone att göra, det var ett rent retoriskt grepp av Sahlin i förödelsens stund, som visade sig vara ett av de mest extrema verbala lyckokast som förekommit i journalistisk historia.

1995 var Sahlin vice statsminister och hade tackat ja till att efterträda Ingvar Carlsson som partiordförande. En journalist på Expressen hade fått nys om att det kreditkort Sahlin disponerade som statsråd använts för en privat utgift, men hittade ingen story i det hela. Det unga, ”naturliga” politiska stjärnskottet Sahlin var vid den här tiden något av en kelgris i den svårt vänsteranstuckna journalistkåren, och det skulle till mycket eftertanke innan man gav sig på en story som kunde rucka på en sådan gestalts mediala hjältegloria. Journalisten fortsatte dock att luska, och beslöt sig för att sätta in en stöt mot en nytillträdd pressekreterare, vilken råkade avslöja att Sahlins privata nyttjande av statsrådskortet inte varit en engångsföreteelse. Nu fanns det plötsligt lite mer substans i historien! På en direkt fråga återkom Sahlin senare, via sin pressekreterare inte med ett svar utan med ett uttalande. Hon hade vid ett (1) tillfälle råkat ta fel kort vid ett privat inköp i en klädaffär. Utlägget hade reglerats. Kontoutdrag begärdes fram, och det visade sig att det för  den undersökta perioden alls inte handlade om ett tillfälle, utan ett flertal, och att det dessutom handlade om kontantuttag i Bankomat. Att ta fel kort i en affär kan mycket väl hända, men att ta fel kort men ändå råka slå in rätt kod i en Bankomat, det låter betydligt mera otroligt.

Toblerone

Toblerone

Sahlin fastnade till slut i sina egna lögner, och den 13 oktober 1995 sammanfattade Aftonbladet Sahlinaffären på följande sätt: Under en period om elva månader har vice statsminister Mona Sahlin lånat sammanlagt 25 229 kronor av Regeringskansliet. Lånen har inte beviljats av arbetsgivaren utan administrerats av Sahlin själv via plastkortet Eurocard. Kortet ska enligt gällande regler inte användas för privat bruk. (Det visade sig senare att de privata utgifterna uppgick till ett belopp om 53 174 kr för bland annat hyrda bilar, kontantuttag och varuinköp. Bland de sista då alltså de två Toblerone som blivit affärens eftermäle.) Ett par dagar senare tog Mona Sahlin ”time-out”, vilket innebär att hon på statskassans bekostnad flög med sin familj, två säpovakter och sin assistent med sig på semester till ett femstjärning hotell på Mauritius, alltmedan en förundersökning gällande trolöshet mot huvudman alternativt behörighetsmissbruk och bedrägeri inleddes av chefsåklagare Jan Danielsson. Denna förundersökning kom sedan märkligt nog att läggas ner, trots att behörighetsmissbruket är flagrant. Sahlin hade enligt egen uppgift beviljat sig själv ett ”förskott på lönen”, något som ingen annan kan göra, och som framförallt inte kan beviljas av arbetstagaren själv. Sahlin hade snarare beviljat sig själv räntefria lån på statskassans, det vill säga allas vår bekostnad.

Att denna affärs verkliga bakgrund kan vara så totalt bortglömd, och Sahlin i vissa kretsar fortfarande kan refereras till den ”stackars” politiker, ”mamma och kvinna är hon också”, som fick avgå ”på grund av två Toblerone” framstår för mig som obegripligt.

Läs hela inlägget här »

Written by Then Swänska Argus

01 oktober 2009 at 21:25