Then Swänska Argus

Argus ögon blickar ut mot omvärlden – och förundras!

Posts Tagged ‘Skolan

Den borna pedagogen Fjelkner har glömt sitt kall?

leave a comment »

Det ena lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, ska lägga ner sin mycket uppskattade och mycket väl spridda tidning Skolvärlden. Redaktionen är uppsagd, förbundet ska lägga ut sin mediasatsning på externa producenter. Man vill ha webbtidning och webb-tv, kanske även någon papperstidning kvar. En motivering är den som nu börjar höras lite överallt, nämligen att den något diffusa gruppen ”de unga” vill inte ha en papperstidning. SR:s Publicerat har rapporterat om detta, och bland annat idag utsänt en bandad telefonintervju med Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Fjelkner avböjer att ställa upp i den diskussion om fackpressen som blossat upp efter nyheten om Skolvärldens nedläggande. Hon kan ha goda skäl för detta, men bör kanske överväga hur det ser ut att huka undan debatt som följer på beslut man är ansvarig för att genomdriva. Många politiker och andra offentliga personer har gått före rakt in i den fällan, och det blir ofta till men för deras egen ståndpunkt, i den mån den finns.

Fjelkner skulle nu förklara förbundets beslut i en bandad telefonintervju, och det gick väl inte så bra. Om de argument som kom fram var de enda som talar för nedläggningen av en bland förbundets medlemmar  – och även icke-medlemmar – mycket uppskattad publikation, då var det inte mycket att komma med. Man kanske väntar sig större pedagogisk kompetens vad gäller att förklara ett kritiserat beslut, eller för den delen att ta en vidare diskussion, av ordföranden för ett akademiskt lärarförbund. Men Fjelkner har kanske glömt sin lärarbakgrund, det torde hända ganska ofta efter en lång facklig karriär.

Skolvärlden har kostat förbundet 20 miljoner årligen, Fjelkner vill nu erbjuda ”mer för pengarna”. Måste ”mer” alltid stå för kvalitet? För mig är det fullkomligt egalt om jag kan få bra, insatt, genomarbetad, saklig, koncis, analytisk journalistik i en tidning, på webben, i tv eller på radio; Jag behöver det inte på fler ställen än ett, det enda som spelar roll för mig är att det verkligen ÄR bra!

Annons

Written by Then Swänska Argus

20 september 2009 at 12:38

Publicerat i Journalistik

Tagged with , , ,

”Skolan bör lära elever surfa anonymt” – DN.se

with 9 comments

I en debattartikel på DN.se skriver riksdagsmannen Karl Sigfrid (m)

Att lära ut hur man skyddar sig på nätet är skolans ansvar. Både nätbedragare och upphovsrättsorganisationer tar till allt värre metoder för att komma åt internetanvändares privata information. Samtidigt växer skadan som privat information i fel händer kan orsaka när vi lever våra liv på nätet.

Riksdagsledamoten Karl Sigfrid (m)

Riksdagsledamoten Karl Sigfrid (m)

För det första är ”guilt-by-association”-knepet i retoriken illa dolt och knappast särskilt lyckat. Sigfrid buntar här samman nätbedragare, som i allt väsentligt ägnar sig åt illegal verksamhet, och upphovsrättsorganisationer, som ägnar sig åt att bekämpa illegal verksamhet, nämligen upphovsrättsbrott. Vad än Sigfrid tycker om det, och det kan anas mellan raderna, så har vi en upphovsrättslagstiftning som gör det olagligt att kopiera och sprida upphovsrättsskyddat material. Sigfrid vill här hitta en bakväg och tycker att skolan ska ägna sig åt att hitta kringvägar runt en för honom ovälkommen lagstiftning. Det skulle vara intressant att se vad som skulle hända om en politiker skrev ett debattinlägg om att naturbruksgymnasierna borde lära ut ”knep för tjuvjakt”.

För det andra kan inte personligt integritetsskydd på nätet vara skolans ansvar. ”I den fysiska världen vet alla hur de skyddar det privata genom enkla åtgärder som att låsa dörren till bostaden.” Ja, och mer därtill – och det är inte i skolan man lär sig detta, det är i hemmet! På detta, liksom många andra områden, är det hemmet som är ansvarigt. Bra skolor gör redan mycket på det här området (men på viktigare områden än de som Sigfrid för fram; att kringgå upphovsrättslagar och blogga anonymt. Underliga prioriteringar den mannen har).

Jag håller med om frågans vikt, och att skolan här kan fylla en oerhört viktig funktion, men det kan inte som Sigfrid framhåller enkom vara ”skolans ansvar” .

”Skolan bör lära elever surfa anonymt” – DN.se.

Written by Then Swänska Argus

02 juli 2009 at 10:46

Publicerat i Debatt

Tagged with , ,